dimecres, 28 de desembre del 2011

Un model presidencialista

Estem a final d’any 2011. Ja fa més de mig any que va haver eleccions municipals i a la nostra vila es va conformar un nou equip de govern que inclou quatre formacions polítiques. Masses partits, al meu entendre, i això ho dic vist el tarannà polític d’aquest equip de govern durant aquests llargs sis mesos. Ja ens ho temíem quan al mes de juny es va presentar en societat, sense cap mena d’organigrama establert i amb un model totalment presidencialista, on els regidors tenen poc a dir i on s’ha creat un comitè de direcció que es el que realment talla el bacallà amb càrrecs tècnics i l’Alcalde. És per això que dic que sobren regidors.

L’experiència d’aquests sis mesos em fa veure que és un equip de govern poc cohesionat, sense cap full de ruta i que actua sobre la marxa.

A Castelló tenim temes molt importants que s’han de resoldre i encara els nostres governants no s’hi han posat. Us en posaré dos exemples. 1)Podem parlar de la valoració de llocs de treball que varem iniciar nosaltres i que falta acabar d’enllestir, eina molt important per un bon funcionament de l’aparell administratiu de la Casa de la Vila i eina d’estalvi important una vegada aprovada en el capítol 1 de despeses. 2) Què se n’ha fet de la promesa electoral d’alguns partits respecte a l’autonomia d’Empuriabrava? A on ha anat a parar?

Demà hi ha un Ple de caire econòmic. Hi haurà l’aprovació definitiva de les ordenances fiscals. El grup municipal d’ERC hem presentat al·legacions, que crec que són prou justes com per que ens les acceptin. Creiem excessiu que en general augmentin un 5 % quan l’IPC calculat del darrer any és un 3 %. També creiem que si l’empresa que recull les escombraries al nostre municipi preveu pel 2012 un pressupost un 15 % inferior a l’any 2011 això s’hauria de notar en la taxa corresponent, o sigui, que en comptes de congelar-la com preveu fer l’equip de govern, s’hauria de baixar. També trobem fora de lloc cobrar interessos als ciutadans als que se’ls  concedeixi un aplaçament o fraccionament. Oi que quan l’Ajuntament paga tard no paga interessos als seus proveïdors?

Veiem com ara es van concretant projectes no acabats del nostre mandat i que ara ja son una realitat. Parlo de la construcció del Túnel del Vent, parlo de la constitució de l’associació juvenil “AEIG Xots”, parlo de l’admissió de la nostra vila a la Red de Juderías...

En fi, esperem que l’any 2012 el comencem tots plegats amb força i que aquestes festes il·luminin als nostres dirigents municipals, pel bé del nostre municipi.

Bon any 2012 a tothom !!!  

dijous, 1 de desembre del 2011

Diverses consideracions sobre la tercera i quarta fase del clavegueram d'Empuriabrava

Com a Alcalde de l’anterior legislatura (juny 2007 – juny 2011) voldria fer algunes consideracions sobre el tema que ens ocupa i preocupa.

E
l padró d’aquestes fases de clavegueram es va fer l’any 2005 i va ser el que varem utilitzar per tirar endavant les contribucions especials, que financen aquesta obra d’una envergadura tant gran. Cal considerar que és la obra civil més gran de la darrera dècada a les nostres comarques. El sistema de pagament va ser establert en el seu dia seguint l’exemple de les altres fases de clavegueram que s’havien fet a Empuriabrava, el 90 % mitjançant contribucions especials i el 10 % assumit per l’Ajuntament. A més l’Ajuntament ha d’assumir tot el cost de l’enllumenat. Estem parlat d’aproximadament  14 milions d’euros de cost, amb un total de 13.760 contribuents.

S
i d’alguna cosa ens hem d’empenedir crec que és de voler fer aquesta obra com si fos una sola fase, tal com es va preveure al 2005. Vista l’experiència viscuda crec sincerament que l’àmbit s’havia d’haver dividit i fer l’obra en diferents fases, més controlables i amb resultats més visibles per els nostres ciutadans.

D
es de l’any 2007 fins ara s’han anat  modificant les dades, ja que aquestes han anat canviant en motiu de les transmissions patrimonials que ha hagut i també s’ha anat depurant el padró, que des del començament patia moltes imprecisions i errades que avui encara es detecten.

A mitjans de juny de 2011 tot el que s’havia recaptat en contribucions especials s’havia pagat a l’empresa que executa les obres, ni un euro més ni un euro menys. Els impagats de les dues primeres contribucions especials   varen ser de aproximadament 1.300.000 euros, el  16 % del padró posat al cobrament. La recaptació feta va permetre pagar les certificacions d’obra de fins el desembre


Les certificacions d’obra porten una entrega a compte d’una revisió de preus del 6 % aprox. Aquesta previsió de revisió normalment es liquida quan s’acaba l’obra. Ara l’Ajuntament ha arribat a un acord per liquidar aquesta previsió amb els preus d’ara, pel que es rebaixarà el deute amb l’empresa en uns 400.000 euros.  De totes maneres a final d’obra hi haurà una liquidació amb la revisió de preus que toqui en funció de l’IPC dels anys des del començament fins la final de l’obra.


Creiem que l’empresa no es podia negar a recomençar el projecte sota cap concepte, i el fet d’haver-se retardat fins passat l’estiu, o sigui en dos mesos, és un fet greu inconcebible.


Cal dir que a mesura que en diferents àmbits entri en funcionament el nou clavegueram es podrà passar al cobrament la tercera contribució especial   pels usuaris del clavegueram beneficiats per aquest fet, sobretot edificis plurifamiliars que ja tenien aquest servei però que amb aquesta obra veuran molt millorat aquest servei.


Cal dir que el total de l’obra afecta a 13.760 usuaris, dels que 10.455 veuran millorada la xarxa de clavegueram que ja tenen i 3.305 ciutadans tindran una xarxa de clavegueram que mai havien tingut.


dissabte, 12 de novembre del 2011

Cal estar a l’alçada de les circumstàncies i el Sr. Augé no ho està

Alertat per diferents lectors del bloc he vist, a través de la pàgina web de TVRoses, les desafortunades declaracions de Joan Augé, regidor de personal (règim intern) del nostre ajuntament. I dic desafortunades perquè realment no pot definir-se de cap més manera. Cap representant municipal pot sortir per televisió a transmetre un missatge ambigu, sense cap concisió ni seriositat quan es tracta d’un tema tant seriós com és el dels acomiadaments del personal laboral de l’ajuntament. El Sr. Augé va parlar poc i no va dir res, és més, el que va fer és demostrar l'ambigüiat en què es mou aquest equip de govern en aquest tema o pot ser el que passa és que l'Alcalde i el comitè de direcció ja ha pres una decisió i ell, el regidor de personal, encara no s'en ha assabentat. Parla de reorganitzar-ho tot perquè tot estava molt malament. Ara sí que està malament! Després de 152 dies de govern, com diria aquell, "el més calent és a l'aigüera".

Com ja hem dit en reiterades ocasions, som conscients que al nostre consistori hi ha un excés de plantilla, i que cal prescindir d’algun que d’altre càrrec; però sempre des d’una òptica neutral, objectiva i sobretot seriosa. No és de rebut fer fora a bons treballadors només pel fet que han estat contractats per l’anterior govern o perquè no fossin sant de la devoció del Sr. Sanllehí. Davant d’una situació de por i temor, com la que existeix en aquests moments, no és gens respectuós que el responsable de la gestió laboral no transmeti un missatge clar i entenedor i escampi encara més temor sobre si alguns treballadors seran fotuts al carrer, o no.

A l’anterior legislatura vam començar una valoració de llocs de treballs a l’Ajuntament. Es tracta d’un estudi elaborat per una consultora externa que analitza les tasques de tots i cadascú dels treballadors de l’ajuntament. L’informe detalla si els treballadors estan per sobre o per sota de les remuneracions que els hi tocarien per la feina que fan i si realment la tasca que fan està justificada. Aquesta valoració està pràcticament acabada i està a la disposició de l’actual govern, qui ha ignorat completament aquest treball. És més còmode fer fora a algú per qüestions personals i emportat per les rancúnies i les revenges.

PD: Si realment la situació del capítol 1 està tant malament i que per això cal acomiadar personal, per què s’apuja el sou a altres treballadors de l’ajuntament i potser properament s’incorporaran més treballadors a la plantilla general?


dissabte, 5 de novembre del 2011

Sobre la pujada de les ordenances fiscals del 2012

Un govern quan té la responsabilitat de tirar de les regnes d’un municipi sovint ha de prendre mesures difícils, poc populars, poc electoralistes pel bé de la ciutadania. Són decisions dures que mai acaben d’entendre’s del tot, especialment quan existeix una oposició que s’encarrega de tirar llenya al foc. Això és el que ens vam trobar nosaltres quan el govern que jo mateix encapçalava va haver d’afrontar la difícil decisió d’apujar les ordenances fiscals de l’exercici de l’any 2008 després de trobar-nos un ajuntament amb una situació econòmica molt difícil degut a la poca mesura amb les despeses municipals durant molts anys. En aquell moment ens vam haver de sentir de tot, especialment per part del Sr. Sanllehí, de qui recordo declaracions amb molta demagògia i molt poca responsabilitat de qui aleshores era el cap de l’oposició.

He recorregut a l’hemeroteca per recuperar alguna de les nombroses declaracions que van fer-se a la premsa en relació a la nostra decisió. El Sr. Sanllehí declarava al Diari de Girona que situàvem a Castelló entre els municipis més cars de la demarcació degut a la nostra mesura. Fins i tot el mateix diari recollia aquesta incrèdula afirmació: “SI GOVERNEM DE NOU BAIXAREM ELS IMPOSTOS PER COMPENSAR ELS VEÏNS”. Llavors es feia l’ofès però no volia recordar que ell l’any 1995, quan va accedir a l’alcaldia gràcies al GRIM, va pujar l’impost de l’IBI d’una forma desorbitada (un 27%), causant en bona part l’alta càrrega fiscal que pateixen avui dia els nostres contribuents.

Tot això us ho explico perquè el passat dimecres dia 2 van aprovar-se per Ple les ordenances fiscals per a l’exercici 2012. I com era d’esperar lluny d’abaixar els impostos –com havia promès-, la proposta per a l’any vinent contempla un increment del 5% general, una quantia realment  fora de lloc pels temps que estem vivint, tenint compte que  l’IPC es un 3%. El tipus impositiu de l’IBI serà del 1’05%, quan el màxim es el 1’1%. Això vol dir que la única solució de cares al futur és fer una revisió cadastral. Esperem que aquesta vegada es faci amb més cura, i que qui tingui més hagi de pagar més, no com ara que hi ha cases fabuloses a canal que paguen molt poc comparat  amb altres habitatges de la resta del municipi. S’ha de redistribuir d’una manera més equilibrada la recaptació de l’IBI.

No estem d’acord que la taxa d’escombraries quedi congelada, ja que el pressupost de Cenet pel proper any serà de 300.000 euros menys que el 2011. Això vol dir que la taxa d’escombraries hauria de baixar. Sembla ser que aviat es reduirà personal de l’empresa de neteja. Però això si, el nou gerent cobrarà 2.700 euros nets al mes amb catorze pagues.

Esquerra no pot acceptar de cap de les maneres que els nostres ciutadans no puguin pagar els seus impostos amb llibertat i hagin de sotmetre’s a un injust recàrrec per ajornament i/o fraccionament dels rebuts. Fer això és voler ignorar les dificultats i necessitats d’aquelles persones que viuen al teu poble. L’anterior govern va permetre a tothom que ho necessités la possibilitat de fer el pagament de les contribucions en varies parts. Estem d’acord amb aprovar fraccionaments i ajornaments amb més cura, però a qui se l’hi concedeixi ho ha de poder fer sense pagar ni un euro d’interessos.

Una de les mesures que s’aplicaran el 2012 serà l’augment de 20 euros al mes de  la quota de la Llar d’Infants. És el resultat de la política antisocial del Govern de la Generalitat de Catalunya. Nosaltres creiem que les retallades han de ser en les despeses, no en els serveis. Invertir en educació és invertir en el futur del nostre poble.

Aplaudim continuar amb la mesura que nosaltres vam instaurar respecte a les quotes de l’Escola Municipal de Música. Han d’anar augmentant de forma paulatina. Els pares han de col·laborar en el finançament de l’Escola Antoni Agramont. Varem prendre una decisió que creiem és la correcta tot i haver sofert una allau de crítiques sobretot per part dels qui ara governen.

Lamentem no haver assistit a aquest últim Ple per raons de caire personal i de última hora, però no per això deixarem de dir la nostra.

dimarts, 18 d’octubre del 2011

100 dies de mentides

Des del grup local d'Esquerra Republicana de Catalunya us volem transmetre la nostra opinió sobre els 100 primers dies del govern CiU-UDEM-IPM-Si. El que ve a ser més de tres mesos sense acció de govern, mentides i rancúnies.Reproducció del text del butlletí 

Ens dirigim a vosaltres amb aquest butlletí a fi i efecte que conegueu la nostra postura vers les actuacions d’aquest equip de govern i envers els diferents esdeveniments que siguin d’actualitat. Sabem que no tenim els favors d’alguns mitjans de comunicació, per tant aquests escrits seran una de les eines amb les quals ens anirem adreçant a tots vosaltres.

El primer que volem fer es un agraïment a la gent que el passat 22 de Maig ens va votar. Per tots ells treballarem i esperem incorporar més gent que ens doni suport per a les properes eleccions. Hem deixat passar els “famosos” cent dies de gràcia , i un cop passat aquest temps hem decidit fer aquest butlletí per donar-vos-en el nostre punt de vista. El títol és ben clar, creiem que durant aquests 100 dies l’actual equip de govern s’ha dedicat més a embrutar i destruir l’obra feta per nosaltres a la passada legislatura que a programar el seu propi full de ruta pels propers 4 anys, això si, justificantho tot amb mentides i mitges veritats. La veritat és que la política municipal funciona molt pitjor ara que abans de les eleccions, això és totalment comprovable i creiem que els nostres ciutadans ja han començat a notar-ho.

Durant la campanya electoral

-“D’acord amb el Govern amb la Generalitat de Catalunya augmentarem el nombre de subvencions destinades al nostre municipi per ajudar-nos a superar la difícil situació financera de l’Ajuntament” (programa electoral de CIU). Aquesta va ser la gran frase utilitzada repetidament per acabar els debats electorals durant la campanya i com a un dels pocs arguments per demanar el vot. Doncs bé, CIU governa a l’Ajuntament i de moment encara no hem notat cap avantatge pel canvi d’alcalde, ans al contrari, ja tenim retallades en Educació i Salut. També tenim retallades amb el transport escolar (el Consell Comarcal ja no fa el servei de l’escola El Bruel).

Voldríem remarcar i agrair a la Generalitat i a la Diputació el seu suport per a tirar endavant projectes molt beneficiosos pel nostre municipi la passada legislatura. Justament fa poc va sortir a la premsa la rehabilitació de la muralla medieval del Centre Històric, amb subvenció de 200.000 euros per part del Departament de Cultura de la Generalitat amb el programa “Romànic obert” en conveni amb “La Caixa”. Hagués estat bé que se’ns hagués convidat a la visita que es va fer per comprovar les obres fetes, ja que vàrem ser nosaltres que vàrem fer tota la feina per a dur a terme aquesta obra.

- “Promourem la regulació i el canvi d’ubicació del mercat de les puces” (programa electoral de CIU). Ja està tancat i amb el seu tancament l’Ajuntament ha deixat de cobrar 100.000€ l’any.

- “Elaborarem un Pla de Contenció de la despesa“ (CiU). No dubtem que cal aplicar mesures de contenció necessàries, però cal tenir molt present que el nostre alcalde cobra 77.500 euros a l’any, és ben cert.

- “S’han de procurar espais comuns de relació, convivència i activitats que fomentin la interrelació.” (programa electoral de l’IPM). De moment ja han tancat l’Espai Proa d’Empuriabrava, i uns espais que hi havia a Santa Clara per destinar a les associacions i entitats s’han destinat a ús dels treballadors en horari d’oficina i els nostres joves també s’han quedat sense aquest espai. Què és més important, que als funcionaris se'ls complagui amb els espais més nous o destinar el seu ús a la gent del poble? I on són els de l’UDEM, que tant havien de defensar Empuriabrava per sobre de tot? I el sr. Augé, que s’ha begut l’enteniment, dient que no vol l’estació d’autobusos...? Ah! No podem posar res sobre el programa de l’UDEM perquè no en tenien.

- “Crearem de manera immediata la regidoria d’Empuriabrava amb rang de tinència d’alcaldia i competències sobre relació amb entitats i ciutadans, manteniment urbà, mobilitat, llicències d’obres i control urbanístic, festes i actes culturals, interlocucció i coordinació amb el sector turístic, comercial i de serveis de la marina, etc.” (programa electoral del SI). Deien IMMEDIATA! Doncs diríem que hi ha cinc tinences d’alcaldia i aquesta no l’hem vista.

Discurs de presa de possessió del Sr. Alcalde

El dia 11 de juny ja ens va quedar clar quines serien les línies mestres de la política municipal per aquests 4 anys. El Sr. Alcalde en el seu discurs va dir que els darrers 4 anys li havien servit per veure qui estava amb ell i qui estava en contra . A més, va agrair a una sèrie de gent la seva implicació en la campanya electoral per tal de recaptar vots cap a CiU. No dubteu que la política a seguir per aquest equip de govern serà la del clientelisme, la de tornar favors. Ja han començat!!!

Composició de l’equip de govern

L’actual composició de l’equip de govern no deixa de ser un repartiment de cromos. Hi ha regidors amb 8 àrees i n’hi ha que només en tenen una, i els que varen arribar últims (IPM sense el seu cap de llista) varen haver d’agafar el que varen trobar, el que els hi havien deixat, el que ningú volia. Per cert, considerem que la dimissió del cap de llista d’IPM és una estafa a tota la ciutadania del nostre municipi, ha fet prevaldre els interessos econòmics per sobre dels que haurien de moure a qualsevol persona que es presenti com a alcaldable pel municipi, el principi de servei públic.

Ens sembla del tot innecessari un equip de govern format per 13 regidors. Al final n’hi ha que gairebé no tenen res a fer, van poc a l’Ajuntament, però això si, cobrar cobren tots i això ho paga el poble, i encara que siguin més regidors per fer la mateixa o menys feina de la que feia l’anterior equip de govern, la part econòmica no se l’han pas repartit, sinó que la cobren íntegra cadascun d’ells. 

Temes de personal de l’Ajuntament

- “No hi haurà represàlies”. Aquesta va ser una de les frases del Sr. Sanllehí en la seva única reunió amb el personal de l’Ajuntament. També va dir que les portes del seu despatx estarien sempre obertes a tothom. Tot és mentida, de represàlies ja n’hi ha hagut i més que n’hi haurà. La política de l’actual alcalde es basa, entre altres paràmetres, en la rancúnia i en revenges personals i polítiques. També cal dir que per poder travessar el despatx de la cap de gabinet i entrar a l’alcaldia quasi fa falta un salconduit.

Una mesura que ha aplicat l’equip de govern per quedar bé davant el personal de l’Ajuntament ha estat treure el fitxatge a l’hora d’entrar a treballar. Això ha estat una greu errada. Només cal veure l’hora d’entrada de molts treballadors, els torns que fan als diferents departaments per “escaquejarse” , i només cal anar a primera hora a l’Ajuntament per veure alguns els despatxos buits i tancats.

A la Casa de la Vila s’ha creat un estat de psicosi col•lectiva pel tema dels acomiadaments. Ara hi ha persones que no gosen ni parlar amb els regidors de l’oposició, no fos cas que en sortissin malparats.

Els acomiadaments que s’han fet s’han dut a terme sense criteris objectius. No dubtem que sobra gent a l’Ajuntament, però tenim clar que en tot cas sobren els que no fan la feina, i en canvi aquest criteri no l’aplicaran pas perquè alguna persona vinculada a l’equip directiu que han creat i també alguna persona vinculada a CiU haurien d’anar al carrer. També cal que la ciutadania sàpiga que ja s’han començat a pujar sous a alguns treballadors de l’Ajuntament, fet que creiem intolerable en èpoques com aquesta en la que s’estan acomiadant treballadors. Que ningú s’enganyi, els acomiadaments no són per reduir despesa , sinó per destinar aquests diners als sous dels regidors i alcalde, per pujar sous a d’altres treballadors i per contractar-ne de nous. A Cenet es contractarà ben aviat un nou gerent, fill d’una persona que anava a la llista de l’UDEM.

L’anterior equip de govern vàrem començar la valoració de llocs de treball, eina obligada a totes les administracions i que el nostre ajuntament encara no té. Quan estigui acabada, si l’actual equip de govern la porta a terme, veurem que el 90% del personal de l’ajuntament cobra més diners dels que li tocarien per la feina que està fent i pel lloc de treball que ocupa. Aquí si que hi ha diners a estalviar, només falta voluntat per acabar de fer la feina ja començada i quasi acabada des de l’any 2009.

Ja veurem com acaba el tema de la imputació del Sr. Sanllehí i de l’ex-gerent davant el Jutjat Penal. De moment la fiscalia ha presentat una querella contra l’alcalde i dues contra l’ex-gerent per pràctiques irregulars durant la legislatura 2003-2007. Aquestes tres querelles ja han estat admeses a tràmit per part de la jutgessa corresponent. Esperarem a veure com es desenvolupen els esdeveniments .

dilluns, 10 d’octubre del 2011

Algunes consideracions un cop passat l’estiu.


Ja han començat les revenges per part de la televisió que cobreix, per conveni amb l’ajuntament, les notícies del nostre municipi. Com bé sabeu a la passada legislatura va fer-se un concurs per a cobrir la informació municipal, com es venia fent fins ara, però amb un preu molt més baix, pràcticament la meitat. El concurs el va guanyar Empordà TV, però amb l’obligació de fer la feina amb molts menys diners de l’Ajuntament. Això, a mi, com alcalde que va promoure aquest concurs per estalviar diners al nostre municipi no se m’ha perdonat mai. Ja ho varem notar durant la passada legislatura amb el caire amb qual tractaven les noticies a on apareixia l’equip de govern. A ERC encara ho vam notar més durant la passada campanya electoral, amb boicot a notícies que generàvem. Finalment, ara, com que ja no tenim l’alcaldia i no ens tenen cap respecte, ens estan acollant amb el minutatge de les notícies (que mai abans havien aplicat) que volem difondre a través d’aquest mitjà. I tot això, per haver implantat una bona mesura d’estalvi a favor de la nostra vila, fet del que ens enorgullim, encara que ens ho facin pagar d’aquesta manera. Tot plegat lamentable per part dels dirigents d’aquest mitjà de comunicació. Visca la llibertat d’expressió!

El passat dia 29 de setembre es va celebrar un Ple ordinari al nostre Ajuntament. L’ordre del dia tenia 15 punts, dels quals tres eren a proposta d’ERC i que corresponien a tres mocions diferents.

Una en defensa del Sistema Sanitari Públic. La varem consensuar amb els altres grups polítics, va ser aprovada per unanimitat. Creiem que la Generalitat de Catalunya s’està extralimitant amb les retallades que ja afecten directament a la salut de les persones. En el nostre municipi ja ens han tret el servei d’una ambulància i està en perill el consultori municipal d’Empuriabrava, espai que vàrem ampliar i rehabilitar l’any passat i que va ser objecte d’una defensa aferrissada per part nostra a fi i efecte de mantenir-lo obert. Aconseguirà l’actual equip de govern que es mantingui obert? Esperem que sí.

La segona moció en suport a l’escola catalana. Hem de dir que inicialment vam presentar la nostra pròpia, però al veure que l’equip de govern en presentava una altra de semblant vam retirar la nostra. Va ser aprovada per majoria absoluta. Lamentem que no volguessin incloure un paràgraf que figurava a la nostra moció i que deia el següent: Donar suport als membres de la comunitat educativa que han mostrat la seva voluntat de no acatar la sentència i emplaçar la resta a seguir aquest camí, exigint alhora que el Govern de Catalunya, així com el Parlament català donin cobertura a aquests professionals i docents. Només es tractava de donar suport als mestres i professors, demanar que se’ls doni cobertura legal en la seva feina de defensa de la nostra llengua. Però es veu que l’actual equip de govern a l’hora de “mullar-se” no acaba de fer el pas, sembla que el fet de manifestar-se clarament no va amb ells. El fet de passar de les paraules als fets els fa tirar enrere. Ens hi haurem d’anar acostumant, tant CiU, com IPM, com Solidaritat pregonen unes coses i en fan unes altres. Cal que els nostres ciutadans en prenguin nota.

La tercera moció era per promoure el distintiu CAT a les matrícules dels vehicles municipals. Vam presentar aquesta moció arrel d’unes declaracions fetes pel portaveu del Govern, Francesc Homs, el passat 14 de juliol instant als ciutadans de Catalunya a enganxar el CAT sobre la E d’Espanya a les matrícules dels vehicles. Creiem que les administracions han de donar exemple, per això varem presentar aquesta moció. Com que els altres grups no hi estaven d’acord varem intentar  rebaixar el contingut de la moció, instant a posar l’enganxina del CAT al costat de la E, encara que fos fora de la matrícula a fi i efecte que els altres partits polítics hi votessin a favor. Però ni així, el CAT no figurarà als nostres vehicles municipals. Que hi diuen els votants de Solidaritat davant de les accions del seu regidor respecte aquest tema?

En aquest Ple també va quedar clar que també han començat les retallades en el Departament d’Ensenyament de la Generalitat a la nostra vila. La subvenció per alumne de 0 a 3 anys ha passat de 1800 euros/any a 1600 euros/any. Creiem que el govern dels millors està fent retallades en els sectors mes sensibles. Creiem que la fi que persegueixen es la privatització de serveis, tant en educació com en salut.

Pel que fa a la modificació de crèdits proposada pel govern municipal, varem votar en contra per tres motius: Per l’increment de la partida dedicada a indemnitzacions a regidors, ja que sempre hem dit que hi ha masses regidors a l’equip de govern i que per tant la seva retribució és excessiva. Per l’increment de la partida d’assessoraments jurídics en 17.930 euros. Per la disminució a la partida de banc d’aliments en 4.000 euros. No es pot retallar un servei tant bàsic com aquest, al contrari, s’hauria d’incrementar, la demanda cada vegada és més elevada, cada vegada hi ha més necessitats bàsiques per cobrir.

Ja per acabar voldria dir-vos que es va aprovar demanar una operació de crèdit a llarg termini d’1.382.000 euros, que serviran per cobrir pòlisses de crèdit que ja té l’Ajuntament i que a finals d’any han d’estar cobertes seguint les instruccions del govern central. Que ningú s’enganyi, això no és diner nou que pugui entrar a l’Ajuntament, és per complir amb les exigències del govern del  Sr. Zapatero que ja vàrem començar a aplicar i a complir l’any 2010.

Hem de dir també que en el torn de precs i preguntes vàrem fer disset intervencions, demanant que es tiri endavant la valoració de llocs de treball com a possible mesura d’estalvi en el capítol 1 de despeses de l’Ajuntament. Així es qüestionava els criteris utilitzats per l’equip de govern per a acomiadar personal de l’Ajuntament, preguntant sobre els augments de sou que hi ha hagut darrerament en divers personal de l’Ajuntament. També va qüestionar-se sobre la postura de l’UDEM en contra de l’estació d’autobusos d’Empuriabrava, el funcionament intern del Festival Terra de Trobadors d’enguany amb els temes de l’ocupació de via pública per part de bars i restaurants i qüestionant el funcionament del mercat amb el tema del cobrament en euros de moltes parades. També vam demanar com és que s’ha deixat perdre el transport escolar que feia el Consell Comarcal a l’escola El Bruel. Al final de tot vàrem mostrar el nostre desacord amb el tipus d’acte que va fer-se aquest any per celebrar la Diada Nacional de Catalunya, sense cap cartell que l’anunciés i sense publicitat a la web de l’Ajuntament.

diumenge, 28 d’agost del 2011

Fem memòria


El nostre Ajuntament està vivint moments d’incertesa i de preocupació, bàsicament degut a la situació econòmica de totes les administracions i de la nostra en particular i de l’actitud presa pels nous governants de Castelló d’Empúries.

Hem viscut no fa gaires dies l’acomiadament de vuit treballadors municipals. És cert que s’han de buscar solucions que tendeixin a minorar la despesa municipal, i entre les quals segurament també hi ha la d’acomiadar personal de l’Ajuntament. Però sota quins criteris s’actua? Sota quins criteris s’actuarà amb els nous acomiadaments que aviat arribaran? De les vuit persones acomiadades, dues estaven a la Casa de la Vila des de fa una colla d’anys. Ja havien entrat a treballar a l’anterior mandat del sr. Sanllehí. L’excusa per fer-los fora és que eren “personal de confiança” del nostre equip de govern. Això no és així, feien la feina que tenien encomanada ocupant cada un d’ells una àrea determinada de l’organigrama municipal, com tothom. He de dir que el nostre equip de govern no va contractar ningú com a personal de confiança, les persones que varen entrar a treballar a l’Ajuntament durant la nostra època, TOTES  havien superat unes proves per accedir al seu lloc de treball. De les altres sis persones acomiadades només puc dir que eren molt bons treballadors, superant de llarg el nivell mig de la plantilla del nostre Ajuntament. Per què no s’acomiada a qui realment no fa la feina? Doncs perquè potser els hi tocaria a persones que ara estan molt ben vistes, que s’han sabut acomodar en bons llocs al costat dels qui realment remenen les cireres. Us citaré dos exemples. Dels acomiadats hi ha un informàtic, i com que realment fa falta  una persona al seu lloc, han “col·locat” un conserge, això sí, encara que poc capacitat per desenvolupar la feina, de confiança total i absoluta del nou equip directiu. També val a dir que de les persones acomiadades una d’elles treballava a l’àrea de recursos humans. Ara han “col·locat” una persona que anava a la llista de CiU a les passades eleccions i que dubto que arribi a fer ni la meitat del treball que feia la persona acomiadada. La impressió que tenim és que s’actua amb molta rancúnia i ganes de revenja per part de certes persones que a l’anterior mandat del sr. Sanllehí feien i desfeien sense to ni so i que, inclús fruit de les seves actuacions, tenen imputacions al Jutjat per prevaricació pendents de resoldre.

Nosaltres creiem que a l’Ajuntament de Castelló es cobren uns sous massa alts, i més ara en temps de crisi. Parlo del polítics i del treballadors. Per regularitzar aquesta situació el nostre equip de govern va encarregar  una valoració de llocs de treball, que ja estava força avançada i que ens ha de portar a regularitzar tots aquests sous que excedeixen de la mitja dels sous que es cobren a les diferents administracions. Aquesta sí que és una bona mesura d’estalvi, molt més coherent i equitativa i que esperem que aviat es pugui portar a terme, tot depèn de la voluntat política d’aquest equip de govern.

S’acusa a l’anterior govern d’haver incrementat el capítol 1 (personal) de despeses durant el nostre mandat. Es cert, però tinguem en compte les següents consideracions:

  1. Es varen incorporar treballadors de Castelló 2000 a la plantilla de l’Ajuntament (personal de neteja, fuster, pintors ). Això va fer incrementar el capítol 1, però a l’hora va disminuir el de Castelló 2000, que recordem és de capital 100% municipal.
  2. Es varen fer contractacions amb subvenció d’altres administracions. L’increment per aquest concepte del capítol 1 quedava compensat per l’ingrés d’aquestes subvencions.
  3. Es varen passar conceptes del capítol 2 (despeses generals) al capítol 1 (per exemple el personal del Casal d’Estiu) Això vol dir que l’increment que hi havia al capítol 1 quedava compensat per la disminució en la mateixa quantitat del capítol 2.

En el passat Ple l’actual Alcalde em va retreure tota una sèrie de factures pendents de pagament. Aquesta relació de factures formen part d’un informe d’intervenció que està en poder de l’Alcalde. En el mateix Ple ell es va comprometre a enviar-me’l per tal de poder contrastar-lo. Bé, el que ha fet el sr. Sanllehí és anar filtrant dades d’aquest informe als diferents mitjans de comunicació per tal de desprestigiar l’anterior equip de govern, però a mi, encara és l’hora de que me’l faci arribar. Suposo que deu tenir por que li contradigui o li rectifiqui alguna de les dades que ell va filtrant. El Ple va ser el dia 28 de juliol, i un mes més tard segueixo reclamant l’informe, no sigui que algunes de les xifres que hi figuren estiguin totalment (in)justificades o entrin dins la normalitat.

En aquest informe es parla del deute pel transport escolar de Castelló al Consell Comarcal. Vàrem fer un veritable esforç per tal que els pares i mares dels nostres alumnes no haguessin de pagar transport escolar. També vàrem crear un carnet d’estudiant per poder viatjar tot l’any amb el transport urbà del nostre municipi. Vàrem pactar amb el Consell Comarcal unes quantitats a pagar per part de l’Ajuntament. Però a l’hora de fer els convenis per part del Consell i per tal d’aprovar-los, he de dir que els dels dos últims cursos no reflectien el que havíem estat parlant i pactant i per tant ens varem negar a aprovar-los i a pagar-los fins que no reflectissin les quantitats correctes. És per això que figura aquest deute en la comptabilitat del Consell, però fins que l’Ajuntament de Castelló no aprovi aquests convenis no tindrà el deute efectiu amb el Consell. Jo recomanaria a l’actual equip de govern que només els signi si reflecteixen les quantitats acordades. Ja és prou trist que imputin despeses d’educació que no ens tocarien pagar als Ajuntaments com per encara haver de pagar més del acordat inicialment. Per cert, tindran transport gratuït aquest proper curs els alumnes del nostre municipi, o tindran un tracte discriminatori envers els alumnes d’altres municipis que venen a Castelló amb pocs kilòmetres de distància?

Hem de dir igualment que el fet de pagar amb retard les quotes de l’abocador comarcal és un fet històric al nostre municipi. Només cal veure la facturació endarrerida que vàrem haver de suportar l’any 2007, amb diverses factures mensuals per pagar, vaja com ara.

I és que hem passat quatre anys difícils al nostre municipi a nivell econòmic, concretament a partir de finals de 2007. En aquesta darrera legislatura l’economia municipal no ha millorat, però tampoc ha empitjorat, i vistes les circumstàncies ja és molt. Voldria recordar una vegada més algunes dades de l’economia municipal dels últims anys:

Any 2008: Pla sanejament de quatre milions d’euros, fruit del romanent de tresoreria negatiu de l’any 2007 (a partir d’uns pressupostos de 2007 totalment incomplibles fets per l’equip del sr. Sanllehí en any pre-electoral  per poder fer despeses sense tenir assegurats els ingressos) i arrel de tota una sèrie de factures que ens varem trobar sense consignació pressupostària (1.074.000 euros). Algunes d’aquestes factures eren obres fetes al municipi per valor de 546.867 euros.

Els pressupostos que es feien els anys anteriors a 2007 no cobrien alguns serveis dels que ja s’havien cobrat les taxes corresponents. Per exemple del servei de recollida d’escombraries i del servei de recollida de restes de poda i del tractament de les mateixes només s’arribaven a pressupostar les partides corresponents fins el mes de setembre. També hi havia aquesta problemàtica amb les empreses de neteja de les escoles. En aquests darrers quatre anys hem anat equilibrant el pressupost amb la despesa real, a costa de reduir altres serveis per tal de regularitzar aquesta situació totalment anòmala.

A mitjans de 2007 les factures pendents amb el Consell Comarcal eren de Serveis Socials (dels anys 2003 i d’altres), d’abocador comarcal (diversos mesos) del programa del Xec Servei (de 2004 i d’altres).

Altres deutes pendents de resoldre que ens varem trobar eren factures d’Endesa de l’any 2005, deutes amb la Diputació de Girona de l’any 2006, factures d’excavacions arqueològiques a la Basílica de l’any 2006, factures de turisme per import de 13.896 euros, facturacions de protocol de tota mena, amb factures d’un bar del municipi propietat d’un regidor de més de 6.000 euros, honoraris complementaris de la Sala Polivalent de més de 23.000 euros...

He de dir que durant la passada legislatura el Govern central va aplicar una sèrie de normes que varen complicar molt el compliment del pagament a proveïdors per part de l’Ajuntament. La normativa que encara és vigent de tenir cobertes les pòlisses de tresoreria a final d’any ha fet que no es poguessin concertar de noves per atendre pagaments, tot i tenir el nostre Ajuntament a juny de 2011 un endeutament del 94% quan el límit és del 110%. Aquesta problemàtica es podrà solucionar ara en part, ja que la Generalitat de Catalunya permet adherir-se a una línia de crèdits ICO per pagar proveïdors, i això alleugerirà la pressió a la tresoreria del nostre Ajuntament.

Hem de dir que durant la passada legislatura els grups de l’oposició es varen dedicar a “posar pals a les rodes” a l’equip de govern, sense interessar-se ni per un instant per l’economia municipal. Els va interessar més desgastar-nos, que buscar solucions pel bé del municipi. Aquesta postura que varen tenir la varen continuar durant la campanya electoral d’aquestes últimes eleccions, fent promeses incomplibles tot obviant l’economia del nostre Ajuntament. Això ha fet que ara justifiquin els seus actes dient que s’han trobat les arques municipals buides. De fet jo els voldria recordar que durant tota la passada legislatura les arques municipals van estar buides, i que vàrem fer molts esforços per gestionar d’una manera correcta el dia a dia del nostre Ajuntament.

No voldria acabar aquest escrit sense denunciar el fet que l’actual regidor de personal ha estat diversos anys sense pagar els seus impostos a l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, donant cobertura a aquest fet l’actual Alcalde. Sembla ser que ara, anys mes tard, s’ha posat força al dia en els seus pagaments. L’actual equip de govern ens demana responsabilitat institucional. I la seva, on és? 

dilluns, 1 d’agost del 2011

Sobre la suspensió del POUM de Castelló d'Empúries


He llegit a la premsa la resolució de la comissió d’Urbanisme de Girona sobre el POUM del nostre municipi. No l’he rebut oficialment, però sembla que l’han suspès. De fet ja ens esperàvem que així fos, només cal veure la composició del govern de la Generalitat i el nou govern de Castelló d‘Empúries. Recordem que en campanya electoral el Sr. Sanllehí no va deixar de recordar-nos que si ell tornava a ser el nou Alcalde faria tornar el POUM a casa per refer-lo.

També he llegit a la premsa els motius que s’al·leguen per tal de no aprovar la nostra proposta de POUM. Es diu que a la zona de les Calandrieres hi ha una intensitat d’edificació massa alta, fet totalment discutible, però el que no podem acceptar de cap manera és que es digui que estan previstos, en aquesta zona, edificis de 10 plantes d’alçada. Crec que aquestes afirmacions venen donades per una mala informació o per una lectura errònia de la fitxa tècnica d’aquest polígon. També sembla que es posa en dubte la reordenació de la zona del Trabuc, que havíem previst. Si no tira endavant la nostra proposta, Empuriabrava es quedarà sense el mas de El Trabuc com a equipament municipal que nosaltres vèiem com a molt necessari i com un equipament de futur per a la nostra vila per a dur a terme activitats de caire juvenil i cultural a Empuriabrava. També es qüestiona la zona d’equipaments de serveis nàutics a la zona de Sernau, equipaments de titularitat municipal que garantirien un bon servei per sempre més a les nàutiques del nostre municipi. També es qüestiona el vial que passaria per darrera els horts, vial que nosaltres considerem indispensable per a garantir una bona viabilitat entre el centre històric i la zona d’equipaments educatius, de salut i lúdics de l’Hort d’en Mayor, fent així que el rec del molí fos una zona de vianants. 

En fi, a l’espera de conèixer de primera mà la resolució de la comissió d’Urbanisme, hem de dir que no ens satisfà i que estarem atents a les noves propostes del Sr. Sanllehí sobre el POUM. ¿A veure quines noves zones del nostre municipi entraran ara a formar part dels diferents polígons? S’admeten apostes...

dijous, 28 de juliol del 2011

Especialment orgullós de la feina aconseguida


En el proper Ple ordinari de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries es donarà compte d'un punt del qual em sento especialment orgullós, la nova ubicació de la franja de servei de trànsit de 6 metres fruit de l'atermenament del Ministerio de Medio Ambiente Rural y Medio Marino sobre els canals d'Empuriabrava. És una nova fórmula per la qual vam treballar intensament tècnics municipals, polítics i representants de l’APE. Les diferents reunions que vam mantenir a Madrid en seu ministerial i els constants contactes que vam establir amb alts càrrecs del Ministerio van donar els seus fruits: establir la franja de servitud de trànsit de sis metres per la via pública en lloc de fer-ho arran de canal, pel que quedaran sense afectació les propietats dels habitatges a tocar el canal.
Poc abans de finalitzar l’anterior legislatura, el Director General de Costes de l’Estat, va desplaçar-se fins el nostre municipi per comprovar in situ l’afectació que suposava l’anterior disposició de la franja de servitud i concloure la necessitat de modificar-la en benefici dels propietaris i de la comunitat del propi municipi. Setmanes abans ja ho havia fet, també aquí, el seu Sotsdirector. He de dir que aquesta fórmula es va posar per primera vegada sobre la taula a Madrid durant el mes de gener en una reunió a la qual vaig assistir juntament amb membres de l’APE. Val a dir que amb posterioritat aquesta solució també ha estat adoptada per fer-se efectiva als canals de Santa Margarida.
L’any 2008, quan el Ministeri va anunciar la decisió d’atermenar el nostre litoral, un grup d’afectats d’Empuriabrava va posar en dubte el lideratge i la capacitat de treball de qui aleshores era el nou govern municipal. Algú fins i tot feia reivindicacions fora de to, insultant greument la meva persona en uns moments difícils per a tothom. Però la feina pacient de tots plegats ha començat a donar els primers fruits.
També cal dir, una vegada més, que durant els passats quatre anys, des de l'Ajuntament vàrem fer per Empuriabrava molt més que cap altra legislatura:
Escola de primària “El Bruel”, Institut de secundària, llar d’infants municipal “El Petit Vaixell”, escola municipal de vela, instal·lacions del club de rem, el carril bici dels Salins, l’ampliació del consultori mèdic del centre cívic, la remodelació de l’oficina de turisme, l’”Espai Proa” del club nàutic per a ofertar més i millors serveis a les persones, l’obtenció de la titularitat municipal de la plaça de les Palmeres, la nova seu de la Policia Local, Serveis Socials al Centre de Serveis...

diumenge, 10 de juliol del 2011

Consideracions sobre l'entrevista al Sr. Sanllehí a El Punt (7/07/11)

Sembla que el sr. Sanllehí ha aprofitat aquest dia per fer unes declaracions força dures i contundents (deu ser per allò del chupinazo). Evidentment, aquestes declaracions han de ser matisades, i així ho farem des d’ERC de Castelló d’Empúries.

La situació econòmica del nostre Ajuntament, com la de molts ajuntaments, no és bona. Recordem una vegada més el Pla de sanejament  de 4 milions d’euros que vàrem iniciar  l’any 2008 els que en aquell temps estàvem al govern,  obligats per tota una sèrie de factures sense consignació pressupostària que ens vàrem trobar (1.074.000 euros) i el resultat negatiu de l’exercici 2007 fruit de unes despeses fora de tots els límits (any electoral) fetes per l’anterior equip de govern encapçalat pel sr. Sanllehí. L’any 2011 vam iniciar un altre Pla de sanejament de 3.500.000 euros que s’acabarà l’any 2014, fruit de donar de baixa tota una sèrie de rebuts que els gestors de la recaptació executiva van donar com a incobrables. Això fa que la tresoreria de l’Ajuntament ho noti, i que hi hagi dificultats en segons quins mesos de l’any a l’hora de pagar els proveïdors. De tota manera, he de dir que a data 10 de juny de 2011 havíem pagat els proveïdors fins a la facturació de gener de 2011, o sigui, que ens vam posar a 4 mesos o 120 dies, com vostès prefereixin. També és cert que les factures amb incidències no es paguen fins que es resolen, per tant, hi ha alguna factura més antiga que no s’ha pagat.  

Totes aquestes consideracions les hem explicades moltes vegades, i el grup de CiU, a l’oposició la passada legislatura, ja ho hauria de saber, el que passa és que durant 4 anys varen fer el “vago” i van passar de tot, sense interessar-se ni  un instant per la política municipal del dia a dia, només es van dedicar a criticar constantment amb ànims totalment destructius i posant pals a les rodes dia sí i dia també. Ara al sr. Sanllehí i al seu equip els toca resoldre totes les incidències que van sortint cada dia, només faltaria, per això governen, igual que hem hagut de fer nosaltres aquests darrers 4 anys.

En el primer mes de mandat ja han pres algunes decisions i algunes ja han fet parlar molta gent.

El primer que van fer va ser acabar el monument de la rotonda de “Ca la Sílvia”, posant l’aigua i els llums. Nosaltres l’havíem donada per acabada sense aquests complements, no perquè no ens agradi, sobre gustos no hi ha res escrit, sinó per no gastar-nos-hi més diners dels que ja havia costat: 120.000 euros. Ara hi haurem d’afegir un cost d’una setmana de feina d’operaris de Castelló 2000 més el material.

També han suprimit el mercat “de les puces” . En les últimes tres setmanes del nostre mandat aquest mercat ja havia sofert un canvi molt positiu quant a la vialitat a la zona del polígon. Creiem que es podia haver aprofundit en la seva remodelació. Però el fet de suprimir-lo també ha portat controvèrsia: per un cantó molta gent que aplaudeix la mesura i per altra part molts marxants i compradors que ho estan passant molt malament per culpa de la crisi que han quedat molt decebuts. També s’ha de recordar que amb aquesta mesura l’Ajuntament deixarà de recaptar més de 100.000 euros anuals. El que ja passa de la ratlla és l’argumentació que fa servir el sr. Sanllehí dient que hi ha una investigació de fiscalia per una denúncia de l’Associació de Marxants, i que per això, entre altres coses, ha fet tancar aquest mercat. Sembla que les actuacions de la fiscalia el sr. Sanllehí només les escolta quan vol. Recordeu que fiscalia va presentar una querella contra el sr. Sanllehí per presumpta prevaricació i aquesta querella ha estat admesa pel Jutjat Penal, i tot i així el sr. Sanllehí no va tenir cap càrrec de consciència a l’hora de presentar-se com a alcaldable.

No ens agrada que se suprimeixin serveis molt importants per a la nostra població i pel nostre jovent.  Nosaltres mai hauríem deixat la gent de la  nostra vila i als nens del Casal sense piscina a l’estiu, i sense servei de bus per anar a la platja a la mainada petita del Casal. Tampoc hauríem tancat l’espai Proa a Empuriabrava, amb la disminució de serveis de tots tipus: cursos d’alfabetització de català, d’informàtica, cursos destinats a gent desocupada...  Suposo que es qüestió de prioritats.

Seguirem atentament les accions d’aquest equip de govern, procurant donar suport al que nosaltres considerem encertat però sent molt crítics amb el que no ens agradi i suposi un perjudici pels nostres ciutadans.

Salvi Güell

dijous, 7 de juliol del 2011

Altres tipus de preocupacions...

El juny del 2007, quan vaig prendre càrrec d’Alcalde, al capdavant de l'equip de govern vaig voler expressar un sentiment que tenim aquells que creiem en el jovent i apostem per ells. Es tracta d’un acte en reconeixement als alumnes que acaben batxillerat al nostre municipi i es proposen encarar el seu futur, sigui continuant amb la formació acadèmica o endinsant-se en el món laboral. La decisió va ser molt ben rebuda per part de tothom: de l’equip directiu de l’institut, dels professors, dels pares i mares i especialment dels alumnes. Ens sentíem orgullosos dels nostres nois i noies, i volíem acompanyar-los en aquest moment tant especial. Així vàrem fer-ho durant tots i cadascuns dels final de curs de la nostra legislatura.


Ara, quatre anys més tard, amb la tornada del Sr. Sanllehí a l’Alcaldia, els alumnes que enguany han finalitzat el batxillerat s’han quedat sense reconeixement. No sé si perquè l’Alcalde no se sent prou orgullós d’aquests nois i noies o senzillament perquè ara té altres coses (per a ell) més importants  al cap. Potser els arbres no l'hi deixen veure el bosc, però vull recordar-li que els politics estem al servei de la gent del nostre municipi, i l'atenció a les persones ha de ser prioritària en moments de crisi, i de moment les seves prioritats no són aquestes (enguany no hi ha piscina municipal a l'estiu, ni pels nens del casal ni per la resta de la gent, no hi ha servei d'autocar per anar a la platja per a la mainada del casal,  es suprimeixen tots els cursos que es feien a l'Espai Proa...)

Sr. Sanllehí, vull dir-li que acaba de deixar passar un dels primers actes del poble i per al poble de la legislatura, segurament insignificant per algú de la seva “alçada”. I això que aquest esdeveniment era pràcticament gratuït.

dissabte, 2 de juliol del 2011

Cartipàs municipal i retribucions a polítics

En el Ple del passat dijous, 30 de juny, l’actual equip de govern va aprovar el cartipàs municipal i el règim de retribucions als càrrecs polítics.

En el punt del cartipàs municipal, ERC es va abstenir. Aquest punt estava dividit en dues parts. La primera, la representativitat dels diferents grups polítics als diferents òrgans col·legiats de l’Ajuntament; cosa que va semblar-nos correcta. L’altra, tractava la distribució de les àrees que tindrà l’Alcalde i els regidors de l’equip de govern. Respecte això hem de manifestar la falta de coherència, la manca d’una línia per definir i l'absència d'un organigrama que pugui facilitar la governabilitat del nostre municipi. Sembla més aviat un repartiment de cromos entre regidors, on els que han arribar més tard s’han quedat sense gaires competències. Inexplicablement hi ha regidors que tenen vuit àrees i n’hi ha que en tenen només una, inclòs alguns tinents d’alcalde. Hi ha regidors que tenen àrees tant dispars com cultura i hisenda, o patrimoni i joventut. Hi ha atribucions i tasques semblants o relacionades encomanades  a diferents regidors com les d’orientació laboral i empresa i treball o les de promoció turística i comercial i promoció econòmica. Per tot això el nostre vot va ser d’abstenció, ja que creiem que els resultats ja es veuran més endavant, que esperem de tot cor que siguin bons. Així, volem donar un vot de confiança a aquest govern, encara que no siguem gaire optimistes.

En el punt de les retribucions vàrem votar en contra. No trobem correcte el sou que s’ha posat l’Alcalde i les quantitats que es pagaran a la resta de regidors. La ciutadania ens demana moderació i la proposta aprovada no ho reflecteix. L’Alcalde tindrà una dedicació, segons la proposta aprovada, del 90%, motiu pel qual assegura que s’ha rebaixat el sou respecte l’anterior Alcalde en un 10%. Qui es creu que complirà amb aquest 90%? Assegura que la resta ho dedicarà al Consell Comarcal, ja que ha aconseguit una excedència de la seva feina actual. Ja veurem quan s’aprovi el cartipàs del Consell Comarcal quina dedicació i sou tindrà. Encara recordo la legislatura del 2003-2007, quan el Sr. Sanllehí anava a l’Ajuntament a les 10 del matí i molts de dies costava trobar-lo ja que es trobava absent.

Aquest cartipàs municipal li atorga molt poques competències, només en temes de secretaria, protocol, premsa, planejament i noves tecnologies. L’anterior Alcalde tenia competències en secretaria, serveis jurídics municipals, arxiu, protocol, premsa, imatge i comunicació, i tota l’àrea d’hisenda (serveis econòmics, intervenció, tresoreria, recaptació, gestió tributària).

Amb aquest equip de govern l’Ajuntament de Castelló d’Empúries pagarà 86.400 euros més a l’any, bàsicament perquè a l’anterior legislatura havia dues dedicacions exclusives que han passat de polítics a funcionaris, amb el que el cost ve a ser pràcticament el mateix. En canvi els regidors del govern que cobren per assistències han passat de sis a l’anterior legislatura a 12 en aquesta, amb el sobrecost que això comporta per a les arques municipals. Clar que ara hi ha un petit estalvi amb els regidors de l’oposició, ja que hem passat de vuit a quatre, però això no deixa de ser “la xocolata del lloro“ . dilluns, 20 de juny del 2011

Situació de caos


Ja fa una setmana que el nou (però gat vell) govern va prendre possessió. Es tracta teòricament de set dies molt valuosos per arrancar la maquinària i posar-la al dia després de l’hibernació del període ”en funcions” que estava sotmès l’Ajuntament des de la celebració de les eleccions fins el Ple d’investidura. Però lluny de posar-se a tota màquina segueix al ralentí i sense cap mena d’intenció d’accelerar-se. L’incertesa sobre l’estructura i organització interna del consistori envaeix gairebé la totalitat dels departaments de l’Ajuntament. No existeix una idea clara de l’organigrama municipal i amb prou feines es coneix les competències dels 13 regidors que integraran el govern municipal.

Més bé o més malament el desaparegut Govern d’Unitat va aterrar al consistori, el dilluns 18 de juny de 2007, amb un organigrama establert i designades unes sèries de competències a regidors electes i treballadors municipals.... I això que érem nous! En aquesta ocasió, l’experiència sembla que no ha estat cap punt a favor del Sr. Sanllehí i el seu equip. Els únics canvis que ha introduït el nou batlle ha estat aplicar aquelles revenges de les quals volia defugir, desterrant un treballador i retirant els càrrecs a un altre.

Suposo que ara mateix l’Alcalde té masses coses al cap com per estar rumiant què fer amb l’Ajuntament de Castelló d’Empúries. La seva feina a Girona, la presidència del Consell Comarcal, el judici per la seva presumpta prevaricació... Considero que si l’Alcalde no posa una mica més d’interès i atenció en les seves tasques, no ens en sortirem pas.

divendres, 17 de juny del 2011

La Institució i els partits polítics

Les coses comencen a canviar a l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, i no pas per gaire bé precisament. Durant la meva alcaldia vam intentar diferenciar la Institució que representa l’Ajuntament dels partits polítics que l’integren o la presideixen, a diferència del que fa el Sr. Sanllehí just 24 hores després d’asseure’s a la poltrona.

El passat dimecres el Facebook de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries proposava que llegíssim el discurs d’investidura del Sr. Sanllehí, amb un link directe a la web de CiU. Què passa? Que només va prendre possessió l’Alcalde el dia de la investidura? No tenim dret els altres candidats i partits polítics a promoure els nostres discursos? O és que l’Ajuntament és igual a Convergència i Unió? Heu vist mai que la pàgina web de la Generalitat de Catalunya enllaci amb la web de CiU per a oferir un discurs del President?

Sense cap mena de dubte deu ser fruit dels primers canvis que corren pel gabinet d’Alcaldia.

No comencem bé aquesta nova etapa, em penso que vénen anys de politiques sectàries per part del nou govern de Castelló. De fet, el discurs del Sr. Sanllehí així ho dóna a entendre…

dissabte, 11 de juny del 2011

Discurs de presa de posessió com a regidor. Juny de 2011.

Sr. Alcalde, Srs. Regidors, ciutadans de Castelló d’Empúries, molt bon dia a tothom. Primer de tot i en nom d’ERC de Castelló d’Empúries m’agradaria felicitar al nou alcalde, el Sr. Xavier Sanllehí. De fet ja el vaig felicitar el mateix dia de les eleccions, ja que desprès del resultat de les mateixes, i al nostre entendre, només podia ser Alcalde el cap de llista de CiU, la llista guanyadora.

A Esquerra ens varem presentar a les eleccions per obtenir l’Alcaldia o per poder governar, però els resultats fan que els propers 4 anys estem a l’oposició la meva companya, Anna Massot, i jo mateix. Nosaltres creiem que durant aquests darrers 4 anys els 3 regidors d’Esquerra hem fet una bona feina al govern del nostre municipi.  Hem portat l’àrea de Serveis a les Persones i crec que en els àmbits de l’educació, salut, cultura, joventut, esports i serveis socials, el nostre Ajuntament ha avançat en una direcció correcta i molt positiva. Creiem que són àrees que s’han de potenciar aquests propers 4 anys.

Amb Esquerra hem tingut l’Alcaldia aquesta última legislatura. Estem molt contents d’haver estat el partit que ha tingut l’honor de dirigir el nostre Ajuntament, i creieu-me, no hi pot haver un honor més gran que aquest per la gent que ens dediquem a la política, encara que no siguem polítics professionals i que la nostra manera d’entendre-la disti molt de com ho fan  altres, que es dediquen a aquesta activitat pública. Els polítics hem d’estar  al servei de la gent i la nostra obligació és governar amb honestedat, transparència i humilitat. No ha estat fàcil governar i gestionar en plena crisi econòmica, amb circumstàncies externes totalment negatives que han enterbolit una acció de govern prou digna i amb accions i projectes molt importants que han beneficiat i beneficiaran en el futur el nostre municipi.

Aquests propers 4 anys ens tocarà fer una tasca d’oposició al govern de la nostra vila. Aquesta tasca ja la hem fet en altres legislatures, i és una tasca prou digna si es fa tal i com demana la ciutadania. Estem preparats, tenim ara més experiència, més coneixement i coneixem el funcionament de la administració local. Per tant, la nostra tasca serà controlar i fiscalitzar la acció de govern, en positiu, i fer aportacions  que varem incloure en el nostre programa electoral que poden ser molt importants pel nostre municipi si es tenen en compte. Tenim al nostre costat 384 persones que ens varen fer confiança el passat 22 de maig, i a ells ens devem.

La tasca del proper equip de govern no serà fàcil. Encara queden uns anys de penúries econòmiques tant a l’Ajuntament com al municipi en general. Esperem i desitgem que facin una bona feina, de tot cor, el poble ho necessita. Esperem que apliquin en la seva gestió el sentit comú i que les decisions que prenguin siguin les millors per a Castelló d’Empúries. Som un municipi amb una vitalitat important, amb una societat civil molt activa i que necessita d’un govern municipal que lideri i doni suport a les activitats econòmiques, socials i culturals que continuïn transformant la nostra vila perquè sigui cada dia millor.

Des d’Esquerra ens comprometem a col·laborar perquè així sigui.

Moltes gràcies.

divendres, 10 de juny del 2011

M'acomiado de l'alcaldia però no de tots vosaltres

Ha arribat l’hora de deixar l’alcaldia del meu poble i em venen sentiments contradictoris que no puc deixar d’explicar.

Han estat 4 anys durs treballant intensament amb un equip de govern amb el qual hem posat totes les ganes del món, amb resultats molt positius ja visibles en el present i que es veuran encara més en el futur. També hem fet coses malament, només faltaria. Crec, a més, que no s’ha valorat des de l’exterior tota la feina feta, esperem que el temps ajudi a posar-ho tot i a tothom en el seu lloc.

Han estat 4 anys de contactes, reunions, i coneixences que m’han enriquit molt com a persona i que mai podré oblidar.

Dono les gràcies a les 385 persones que el passat 22 de maig varen confiar en la meva persona com a alcaldable i a elles ens devem l’Anna i jo durant els propers 4 anys. Esperem no defraudar a ningú.

També m’agradaria agrair a totes les persones que treballen a l’Ajuntament el seu esforç durant aquest darrers 4 anys, sobretot els que han mirat d’aplanar-nos el camí, que no són poques.

MOLTÍSSIMES GRÀCIES a aquells que he tingut més a prop i els quals m’han facilitat la feixuga feina diària al consistori castelloní.

Me’n vaig amb la consciència molt tranquil•la, content d’haver actuat sempre amb rigor, honestedat i humilitat.

A reveure