diumenge, 28 d’agost del 2011

Fem memòria


El nostre Ajuntament està vivint moments d’incertesa i de preocupació, bàsicament degut a la situació econòmica de totes les administracions i de la nostra en particular i de l’actitud presa pels nous governants de Castelló d’Empúries.

Hem viscut no fa gaires dies l’acomiadament de vuit treballadors municipals. És cert que s’han de buscar solucions que tendeixin a minorar la despesa municipal, i entre les quals segurament també hi ha la d’acomiadar personal de l’Ajuntament. Però sota quins criteris s’actua? Sota quins criteris s’actuarà amb els nous acomiadaments que aviat arribaran? De les vuit persones acomiadades, dues estaven a la Casa de la Vila des de fa una colla d’anys. Ja havien entrat a treballar a l’anterior mandat del sr. Sanllehí. L’excusa per fer-los fora és que eren “personal de confiança” del nostre equip de govern. Això no és així, feien la feina que tenien encomanada ocupant cada un d’ells una àrea determinada de l’organigrama municipal, com tothom. He de dir que el nostre equip de govern no va contractar ningú com a personal de confiança, les persones que varen entrar a treballar a l’Ajuntament durant la nostra època, TOTES  havien superat unes proves per accedir al seu lloc de treball. De les altres sis persones acomiadades només puc dir que eren molt bons treballadors, superant de llarg el nivell mig de la plantilla del nostre Ajuntament. Per què no s’acomiada a qui realment no fa la feina? Doncs perquè potser els hi tocaria a persones que ara estan molt ben vistes, que s’han sabut acomodar en bons llocs al costat dels qui realment remenen les cireres. Us citaré dos exemples. Dels acomiadats hi ha un informàtic, i com que realment fa falta  una persona al seu lloc, han “col·locat” un conserge, això sí, encara que poc capacitat per desenvolupar la feina, de confiança total i absoluta del nou equip directiu. També val a dir que de les persones acomiadades una d’elles treballava a l’àrea de recursos humans. Ara han “col·locat” una persona que anava a la llista de CiU a les passades eleccions i que dubto que arribi a fer ni la meitat del treball que feia la persona acomiadada. La impressió que tenim és que s’actua amb molta rancúnia i ganes de revenja per part de certes persones que a l’anterior mandat del sr. Sanllehí feien i desfeien sense to ni so i que, inclús fruit de les seves actuacions, tenen imputacions al Jutjat per prevaricació pendents de resoldre.

Nosaltres creiem que a l’Ajuntament de Castelló es cobren uns sous massa alts, i més ara en temps de crisi. Parlo del polítics i del treballadors. Per regularitzar aquesta situació el nostre equip de govern va encarregar  una valoració de llocs de treball, que ja estava força avançada i que ens ha de portar a regularitzar tots aquests sous que excedeixen de la mitja dels sous que es cobren a les diferents administracions. Aquesta sí que és una bona mesura d’estalvi, molt més coherent i equitativa i que esperem que aviat es pugui portar a terme, tot depèn de la voluntat política d’aquest equip de govern.

S’acusa a l’anterior govern d’haver incrementat el capítol 1 (personal) de despeses durant el nostre mandat. Es cert, però tinguem en compte les següents consideracions:

  1. Es varen incorporar treballadors de Castelló 2000 a la plantilla de l’Ajuntament (personal de neteja, fuster, pintors ). Això va fer incrementar el capítol 1, però a l’hora va disminuir el de Castelló 2000, que recordem és de capital 100% municipal.
  2. Es varen fer contractacions amb subvenció d’altres administracions. L’increment per aquest concepte del capítol 1 quedava compensat per l’ingrés d’aquestes subvencions.
  3. Es varen passar conceptes del capítol 2 (despeses generals) al capítol 1 (per exemple el personal del Casal d’Estiu) Això vol dir que l’increment que hi havia al capítol 1 quedava compensat per la disminució en la mateixa quantitat del capítol 2.

En el passat Ple l’actual Alcalde em va retreure tota una sèrie de factures pendents de pagament. Aquesta relació de factures formen part d’un informe d’intervenció que està en poder de l’Alcalde. En el mateix Ple ell es va comprometre a enviar-me’l per tal de poder contrastar-lo. Bé, el que ha fet el sr. Sanllehí és anar filtrant dades d’aquest informe als diferents mitjans de comunicació per tal de desprestigiar l’anterior equip de govern, però a mi, encara és l’hora de que me’l faci arribar. Suposo que deu tenir por que li contradigui o li rectifiqui alguna de les dades que ell va filtrant. El Ple va ser el dia 28 de juliol, i un mes més tard segueixo reclamant l’informe, no sigui que algunes de les xifres que hi figuren estiguin totalment (in)justificades o entrin dins la normalitat.

En aquest informe es parla del deute pel transport escolar de Castelló al Consell Comarcal. Vàrem fer un veritable esforç per tal que els pares i mares dels nostres alumnes no haguessin de pagar transport escolar. També vàrem crear un carnet d’estudiant per poder viatjar tot l’any amb el transport urbà del nostre municipi. Vàrem pactar amb el Consell Comarcal unes quantitats a pagar per part de l’Ajuntament. Però a l’hora de fer els convenis per part del Consell i per tal d’aprovar-los, he de dir que els dels dos últims cursos no reflectien el que havíem estat parlant i pactant i per tant ens varem negar a aprovar-los i a pagar-los fins que no reflectissin les quantitats correctes. És per això que figura aquest deute en la comptabilitat del Consell, però fins que l’Ajuntament de Castelló no aprovi aquests convenis no tindrà el deute efectiu amb el Consell. Jo recomanaria a l’actual equip de govern que només els signi si reflecteixen les quantitats acordades. Ja és prou trist que imputin despeses d’educació que no ens tocarien pagar als Ajuntaments com per encara haver de pagar més del acordat inicialment. Per cert, tindran transport gratuït aquest proper curs els alumnes del nostre municipi, o tindran un tracte discriminatori envers els alumnes d’altres municipis que venen a Castelló amb pocs kilòmetres de distància?

Hem de dir igualment que el fet de pagar amb retard les quotes de l’abocador comarcal és un fet històric al nostre municipi. Només cal veure la facturació endarrerida que vàrem haver de suportar l’any 2007, amb diverses factures mensuals per pagar, vaja com ara.

I és que hem passat quatre anys difícils al nostre municipi a nivell econòmic, concretament a partir de finals de 2007. En aquesta darrera legislatura l’economia municipal no ha millorat, però tampoc ha empitjorat, i vistes les circumstàncies ja és molt. Voldria recordar una vegada més algunes dades de l’economia municipal dels últims anys:

Any 2008: Pla sanejament de quatre milions d’euros, fruit del romanent de tresoreria negatiu de l’any 2007 (a partir d’uns pressupostos de 2007 totalment incomplibles fets per l’equip del sr. Sanllehí en any pre-electoral  per poder fer despeses sense tenir assegurats els ingressos) i arrel de tota una sèrie de factures que ens varem trobar sense consignació pressupostària (1.074.000 euros). Algunes d’aquestes factures eren obres fetes al municipi per valor de 546.867 euros.

Els pressupostos que es feien els anys anteriors a 2007 no cobrien alguns serveis dels que ja s’havien cobrat les taxes corresponents. Per exemple del servei de recollida d’escombraries i del servei de recollida de restes de poda i del tractament de les mateixes només s’arribaven a pressupostar les partides corresponents fins el mes de setembre. També hi havia aquesta problemàtica amb les empreses de neteja de les escoles. En aquests darrers quatre anys hem anat equilibrant el pressupost amb la despesa real, a costa de reduir altres serveis per tal de regularitzar aquesta situació totalment anòmala.

A mitjans de 2007 les factures pendents amb el Consell Comarcal eren de Serveis Socials (dels anys 2003 i d’altres), d’abocador comarcal (diversos mesos) del programa del Xec Servei (de 2004 i d’altres).

Altres deutes pendents de resoldre que ens varem trobar eren factures d’Endesa de l’any 2005, deutes amb la Diputació de Girona de l’any 2006, factures d’excavacions arqueològiques a la Basílica de l’any 2006, factures de turisme per import de 13.896 euros, facturacions de protocol de tota mena, amb factures d’un bar del municipi propietat d’un regidor de més de 6.000 euros, honoraris complementaris de la Sala Polivalent de més de 23.000 euros...

He de dir que durant la passada legislatura el Govern central va aplicar una sèrie de normes que varen complicar molt el compliment del pagament a proveïdors per part de l’Ajuntament. La normativa que encara és vigent de tenir cobertes les pòlisses de tresoreria a final d’any ha fet que no es poguessin concertar de noves per atendre pagaments, tot i tenir el nostre Ajuntament a juny de 2011 un endeutament del 94% quan el límit és del 110%. Aquesta problemàtica es podrà solucionar ara en part, ja que la Generalitat de Catalunya permet adherir-se a una línia de crèdits ICO per pagar proveïdors, i això alleugerirà la pressió a la tresoreria del nostre Ajuntament.

Hem de dir que durant la passada legislatura els grups de l’oposició es varen dedicar a “posar pals a les rodes” a l’equip de govern, sense interessar-se ni per un instant per l’economia municipal. Els va interessar més desgastar-nos, que buscar solucions pel bé del municipi. Aquesta postura que varen tenir la varen continuar durant la campanya electoral d’aquestes últimes eleccions, fent promeses incomplibles tot obviant l’economia del nostre Ajuntament. Això ha fet que ara justifiquin els seus actes dient que s’han trobat les arques municipals buides. De fet jo els voldria recordar que durant tota la passada legislatura les arques municipals van estar buides, i que vàrem fer molts esforços per gestionar d’una manera correcta el dia a dia del nostre Ajuntament.

No voldria acabar aquest escrit sense denunciar el fet que l’actual regidor de personal ha estat diversos anys sense pagar els seus impostos a l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, donant cobertura a aquest fet l’actual Alcalde. Sembla ser que ara, anys mes tard, s’ha posat força al dia en els seus pagaments. L’actual equip de govern ens demana responsabilitat institucional. I la seva, on és? 

dilluns, 1 d’agost del 2011

Sobre la suspensió del POUM de Castelló d'Empúries


He llegit a la premsa la resolució de la comissió d’Urbanisme de Girona sobre el POUM del nostre municipi. No l’he rebut oficialment, però sembla que l’han suspès. De fet ja ens esperàvem que així fos, només cal veure la composició del govern de la Generalitat i el nou govern de Castelló d‘Empúries. Recordem que en campanya electoral el Sr. Sanllehí no va deixar de recordar-nos que si ell tornava a ser el nou Alcalde faria tornar el POUM a casa per refer-lo.

També he llegit a la premsa els motius que s’al·leguen per tal de no aprovar la nostra proposta de POUM. Es diu que a la zona de les Calandrieres hi ha una intensitat d’edificació massa alta, fet totalment discutible, però el que no podem acceptar de cap manera és que es digui que estan previstos, en aquesta zona, edificis de 10 plantes d’alçada. Crec que aquestes afirmacions venen donades per una mala informació o per una lectura errònia de la fitxa tècnica d’aquest polígon. També sembla que es posa en dubte la reordenació de la zona del Trabuc, que havíem previst. Si no tira endavant la nostra proposta, Empuriabrava es quedarà sense el mas de El Trabuc com a equipament municipal que nosaltres vèiem com a molt necessari i com un equipament de futur per a la nostra vila per a dur a terme activitats de caire juvenil i cultural a Empuriabrava. També es qüestiona la zona d’equipaments de serveis nàutics a la zona de Sernau, equipaments de titularitat municipal que garantirien un bon servei per sempre més a les nàutiques del nostre municipi. També es qüestiona el vial que passaria per darrera els horts, vial que nosaltres considerem indispensable per a garantir una bona viabilitat entre el centre històric i la zona d’equipaments educatius, de salut i lúdics de l’Hort d’en Mayor, fent així que el rec del molí fos una zona de vianants. 

En fi, a l’espera de conèixer de primera mà la resolució de la comissió d’Urbanisme, hem de dir que no ens satisfà i que estarem atents a les noves propostes del Sr. Sanllehí sobre el POUM. ¿A veure quines noves zones del nostre municipi entraran ara a formar part dels diferents polígons? S’admeten apostes...