dilluns, 3 de juny del 2013

Últim Ple ordinari: deixalleries, estelades, sobirania fiscal i modificacions de crèdit


El nostre ajuntament va celebrar Ple ordinari el passat dijous 30 de maig. Va durar 3 hores i va ser prou interessant i alhora decebedor en algunes decisions que es varen prendre.

Es va presentar la liquidació de l’exercici de 2012 amb un romanent de tresoreria positiu de 453.869’49 euros, i amb un endeutament del 78’97%.

Es va decidir, amb el nostre vot en contra, i amb l’abstenció d’Entesa reduir la zona de recollida selectiva amb el sistema de porta a porta per a particulars a l’Hort d’En Negre i tancar (excepte els dissabtes) la deixalleria situada al costat del cementiri. Nosaltres creiem que en la recollida del porta a porta, perquè funcioni falta una gran conscienciació per part dels usuaris, i això sembla que ara ha minvat. És un sistema car, però quan la situació econòmica millori esperem la reintroducció d’aquest sistema a quants més àmbits millor. A la llarga serà beneficiós econòmicament parlant pel nostre municipi. No podem estar d’acord de cap de les maneres amb el tancament de la deixalleria de Castelló. És utilitzada per molts veïns, tot i que l’equip de govern argumenta que només per 6 o 7 persones cada dia. Això és totalment fals! Els ciutadans estem pagant ja fa dos anys una taxa per sobre del cost del servei, i a sobre en tanquen alguns d’aquests serveis. És inadmissible! El regidor de torn, el sr. Martínez de l’UDEM va voler fer la gracieta i va dir que és més barat pagar el taxi als usuaris d’aquesta deixalleria fins Empuriabrava que mantenir aquest servei obert. Quina falta de criteri i quina poca sensibilitat!

El nostre grup va presentar una moció per que onegin estelades a llocs emblemàtics del nostre municipi. Creiem que és un encert que hi hagi un document aprovat pel Ple que vagi en aquest sentit, no fos cas que arrel de les protestes del PP es tornessin a retirar com ja va passar una vegada. La moció es va aprovar amb el vot en contra del PP i l’abstenció de l’UDEM.

Es va aprovar una moció donant suport a la declaració de sobirania fiscal de Catalunya , o sigui, que aviat el nostre Ajuntament pagarà els impostos a l’Agencia Tributària Catalana. Al·leluia! Nosaltres ja varem presentar una moció en aquest sentit fa uns quants mesos i l’equip de govern hi va votar en contra. Celebrem la rectificació,  encara que s’hagi portat a terme més tard del que nosaltres haguéssim volgut.

Es va presentar per urgència una modificació de crèdits de 292.535 euros.
Hi varem votar en contra. No és normal que es presenti una modificació del pressupost d’aquest import per urgència, sense que haguéssim tingut accés a la documentació per estudiar-la:

Es donen de baixa 292.535 euros d’amortitzacions, segons la regidora d’hisenda i l’Alcalde perquè els imports d’aquesta partida estaven mal sumats. No us sembla una mica increïble?

Les partides que es donen d’alta son les següents:
-9500 euros per externalitzar l’arxiu
-32.598 euros per senyalització del Centre Històric
-29.939 euros per gestió restes de poda i jardineria
-16.117 euros per externalització de nòmines
-20.570 euros per Conveni “Sons del Món“ (2 concerts de música)
-10.000 euros per Ruta de l’Art (per pagar el llibre)
-7.623 euros per assessoraments a l’àrea econòmica (import que es paga a l’interventor del Consell Comarcal per assessorar el nostre municipi)
-3.000 euros per gestió impostos municipals
-2.989 euros per assessorament per a subvencions
-24.200 euros per assessoraments de àrees i departaments (bufet Garrigues de Barcelona en relació al contenciós contra les zones blaves)
-3.000 euros promoció de festes i actes lúdics
-10.000 euros projecte Carles Fages de Climent (per publicitar l’obra del poeta)
-23.000 euros per neteja de platges
-100.000 euros per asfaltat de carrers
Jutgin vostès mateixos, però a nosaltres ens sembla que hi ha despeses supèrflues, com d’altres que es fan al nostre municipi. Potser si alguna d’aquestes no es portessin a terme no hi hauria excusa per no tancar la deixalleria de Castelló o es podria actuar en àmbits que s’estan menysvalorant com els educatius i esportius.  

Al torn de precs i preguntes varem intervenir l’Anna i jo mateix, i entre d’altres qüestions varem expressar la nostra opinió sobre aquests temes:

Varem qüestionar diferents aspectes de les zones blaves, com per exemple  els aparcaments al final de l’avinguda Joan Carles I , que estan creant problemes de trànsit. El regidor corresponent, de l’UDEM, ens va dir que els havien demanat els veïns de la zona, ja que inicialment no estaven previstos. Llavors quan un veí demani que li treguin la zona blava de davant casa seva, també li faran cas? O és que hi ha veïns de primera i segona categoria?

Varem incidir a l’Alcalde que el Consell Comarcal ajudi a pagar el cicle formatiu que han adjudicat al nostre municipi, ja que el benefici serà per tota la comarca i de moment qui paga el local és Castelló d’Empúries (70.000 euros/any).

Varem preguntar pel serveis a la platja aquest estiu. De moment, el més calent està a l’aigüera, i estem ja a 1 de Juny. L’actual concessionària dels serveis plega el 10 de Juny i a hores d’ara no hi cap alternativa. El que sí és segur, segons l’equip de govern, és que no hi haurà discoteca. De moment, ni discoteca ni gaire res més.

Varem preguntar per la situació de Castelló 2000. Ens varen  assegurar l’Alcalde i el sr. Gallego que l’únic que volen es fer convenis separats pels treballadors d’aquesta empresa de serveis i el de l’Ajuntament i que el conveni de l’Ajuntament també s’hauria de dividir en dos, un per funcionaris i l’altre pel personal laboral. Sens va assegurar que això no significa cap cas un pas per a la privatització de Castelló 2000.

Varem reclamar la instal·lació ja, dels desfibril·ladors que ens ha donat la Diputació, arrel del conveni que el nostre equip de govern va fer en el seu dia, ja fa almenys dos anys.

Bé, com veieu, es varen tocar diversos temes, però una de les conclusions  és que segons per què hi ha diners i segons per què no n’hi ha. També es pot dir que els senyors de l’UDEM, quan es presentem mocions de caire identitari o que sobrepassen àmbits del municipi se solen abstenir, al·legant a la diversitat del seu electorat. Com si el seu electorat no es pogués beneficiar del que es demana en aquestes mocions!
També veiem que la situació de la platja d’Empuriabrava aquest estiu serà força desastrosa, si no canvien les coses en pocs dies. Entre els pocs serveis i les zones blaves...