dijous, 9 de juliol del 2015

Hi ha partits i partits hi ha. Hi ha alcaldesses i alcaldes hi ha. No tothom és igual, per sort

Després de llegir l’escrit de la Sra. Brossa, publicat aquesta setmana als diferents mitjans de comunicació, des d’ERC voldríem fer dues o tres consideracions sobre el nivell i la manera d’entendre la política que tenen les persones que formen l’actual equip de govern, o almenys així ho deixa a entendre l’alcaldessa.

Diu que els grups que governen ara no serien lleials com a oposició i que per això han pactat entre ells per estar al govern: 

 “Si es pogués comptar amb una oposició lleial, possiblement es podrien assumir els governs amb minoria. És a dir, una oposició que accepti, encara que no comparteixi, les regles bàsiques del joc que vol desenvolupar l'equip que assumeix per la força dels vots la direcció de la vida municipal. Allò que ens cal és una oposició que fiscalitzi l'ajuntament, però també que col·labori o almenys que deixi fer.”

Amb aquest paràgraf, creiem que demostra el seu tarannà i també  ens diu que la resta de l’equip de govern actua de la mateixa forma. Jo si fos d’ells el primer que faria seria demanar-li explicacions, a menys que ja hi estiguin d’acord i els sembli bé, cosa que tampoc seria d’estranyar.  

I aquí està justificant un pacte de tothom contra la llista més votada senzillament perquè es pot fer, encara que moralment sigui inacceptable: 

“Però bé, a Castelló, i perquè no ens passés allò que estem veient en altres poblacions –la cara més innoble de la política és la deslleialtat i l'intent de boicotejar perquè si hi ha una majoria alternativa es pot fer una moció de censura i en paus–, hem fet aquesta aposta d'una àmplia majoria, tan diversos com es vulgui, però unida al servei de la nostra vila, que garanteix la diversitat, la pluralitat, i sobretot, l'estabilitat”.

Creiem sincerament que és molt gros això que diu. I ens sembla que ni ella mateixa se n’ha adonat. Perquè això s’aplica als grups que no han tret prou vots per governar i que s’han hagut d’ajuntar per poder-ho fer, com són els que formen l’equip de govern. Com que no són capaços d’actuar amb lleialtat des de l’oposició i d’assumir el seu rol, perquè actuen com el que són i fan el que ells mateixos diuen que està malament. L’estabilitat és que governin ells, els dolents. Acollonant.

Segons la seva manera d’actuar, creiem que també hauria d’haver dit: “Hem fet aquesta aposta d'una àmplia majoria, tan diversa com es vulgui, però unida per l'interès de cadascun dels membres que la formen, que garanteix la dedicació exclusiva d'uns i l'ànsia de poder d'altres, visibles i invisibles”.

Potser estaria bé que la Sra. Alcaldessa canviés la persona que li redacta els escrits, o potser ella els hauria de llegir més a fons abans d’enviar-los a publicar.dimecres, 1 de juliol del 2015

La nostra opinió sobre el Ple del cartipàs municipal

Aquest Ple va celebrar-se el dia 30 de juny a les 9 del vespre amb força presència de públic, possiblement expectant per veure si també hi hauria pancartes, xiulets i eslògans adreçats a l’equip de govern, però no va ser així. Va durar 45 minuts, amb fotografia conjunta inclosa dels 17 regidors.

Quant a la retransmissió dels Plens, vàrem deduir, després de rebre la resposta de l’Alcaldessa, que no es retransmetran els plens en directe, en tot cas la possibilitat, quan ho hagin acabat d’estudiar, d’oferir-los en diferit a través de la web de l’Ajuntament. 

Pel que fa al dret dels ciutadans a preguntar en les sessions plenàries, creiem que és inadmissible que es coarti la llibertat del públic en fer preguntes en els plens extraordinaris. Si ens omplim la boca de transparència i participació, s’ha de demostrar amb fets. 

Es varen aprovar, amb el nostre vot en contra, les indemnitzacions, o sigui les retribucions dels regidors:

-L’Alcaldessa cobrarà 3.843 euros/mes 
-El tercer tinent d’Alcalde cobrarà 3.198 euros/mes
-La resta de membres de la Corporació cobrarem per assistències a les comissions informatives, plens i juntes de govern.

L’organigrama de l’Ajuntament preveu 5 grans àrees:
-Alcaldia, amb la Sra. Brossa i el Sr. Salvador Canet com a regidor adjunt.
-Àrea de governació i promoció econòmica i ocupació amb els regidors del PP: El Sr. Genovés i el Sr. Bruzesse.
-Àrea d’urbanisme, agricultura, fires, mercats, participació ciutadana i joventut amb els regidors de la Plataforma: el Sr. Gallego i el Sr. Ortiz.
-Àrea de medi ambient i recursos humans amb el regidor de UDEM, el Sr. Martínez.
-Àrea de patrimoni, cultura, ensenyament, canals i platges amb la Sra. Gelabert i la Sra. Carbonell.

Com podeu veure s’han repartit el pastís per partits politics, sense transversalitat, àrees estanques i impenetrables i cada un “a lo seu”. Creiem sincerament que aquesta manera de funcionar està destinada al fracàs, a l’opacitat entre regidories i a conservar cada un el seu espai. I evidentment en serà la ciutadania qui en patirà les conseqüències. A tall d’exemple, remarcar un detall: hi ha àrees que seria bo que les portes el mateix regidor, ja que tenen a veure molt  les unes amb les altres, com és el cas d’agricultura, que té relació amb medi ambient, a la vegada que medi ambient té molt a veure  amb platges. Doncs bé, agricultura la porta el Sr. Ortiz, medi ambient el Sr. Martínez i platges la Sra. Carbonell.

Seguirem informant