divendres, 30 de gener del 2015

Resum del ple del 29 de gener

Aquest passat dijous va haver-hi ple ordinari al nostre Ajuntament. Va ser dels més lights que hem viscut en aquesta legislatura. Pot ser, el moment més tens va ser quan el regidor del PP va criticar a l’equip de govern per la seva tebiesa a l’hora de contestar.

Es va donar compte de diferents resolucions d’Alcaldia sobre temes econòmics: una modificació de crèdit de 30 de desembre per quadrar partides i el decret de pròrroga de pressupostos de data 2 de gener fins a l’aprovació definitiva del pressupost de 2015.

Vàrem aprovar la modificació dels estatuts de Localret, arrel de la RSAL.

Les propostes de derogació de l’ordenança per a la lluita contra la plaga del morrut de les palmeres i d’aprovació inicial de l’ordenança per a la correcta eliminació de les restes de palmeres varen quedar sobre la taula a l’espera de millorar les propostes presentades per l’equip de govern. En data 26 de juny de 2012 es va aprovar aquesta primera ordenança. Al nostre entendre, fa massa poc temps per a voler-la canviar ja. A més, nosaltres considerem que les ordenances s’han de fer complir, si no, no cal fer-les. Aquesta ordenança, d’un temps ençà no s’està complint. Creiem que des de l’Ajuntament no s’han esmerçat suficients esforços en la lluita contra el morrut. De fet, sembla que s’ha abaixat la guàrdia en el combat contra aquesta plaga, tot i considerar la dificultat que aquesta lluita comporta. Però el que no pot ser és que s’hagin posat multes a algunes persones del municipi per incompliment de l’ordenança, i a d’altres se’ls hagi obert expedient sense que aquest s’arribi de tancar amb la conseqüent imposició de la multa corresponent, per ser de l’entorn de l’actual equip de govern.

Es va aprovar una modificació de crèdit de diverses inversions que es finançaran a través d’un crèdit per a inversions que aquest any serà de 600.000 euros.

El nostre grup, en el torn de precs i preguntes vàrem parlar dels següents temes:

Vàrem reclamar fer una tanca vegetal al voltant del dipòsit de gas a la zona de Biblos per reduir l’impacte visual. Segons ens va manifestar el Sr. Gallego, si l’Ajuntament l’hagués demanat, l’empresa l’hauria fet, però per deixadesa de l’Administració, en aquest cas encara no s’ha fet i ja veurem si es farà.

Vam preguntar les relacions i converses que manté l’Ajuntament amb Endesa arrel dels talls de llum que pateixen diferents sectors del nostre municipi.

Vam insistir en la necessitat de buscar una solució amb els excrements de gats i gossos a la via pública i a les zones verdes.

Vàrem demanar que es posin a les entrades del municipi rètols a on posi que som un municipi adherit a la AMI (Associació de Municipis per a la Independència )

Vàrem demanar el plàning d’assistència per part del nostre Ajuntament a les diferents fires de turisme.

Vam demanar si es posarien més pilones retràctils que les dues que s’han instal·lat. La resposta va ser que depèn del funcionament que tinguin aquestes.

Vàrem demanar si l’Ajuntament col·laborava amb l’Sky Film Festival. La resposta va ser afirmativa en temes organitzatius i de logística.

Vam fer aportacions tècniques per una correcta instal·lació dels jocs infantils en diverses zones del municipi.

Vàrem preguntar pels abonaments de les zones blaves, ja que sembla ser que hi ha una disfunció entre el que ens va informar l’Ajuntament i el que informa la concessionària. A veure si es posen d’acord!

També vam fer notar a l’equip de govern que la informació de cursos del Centre Emprèn no és la correcta a la web.
Bé. Que tingueu tots una bona festa de la Candelera, que com podeu veure, aquest any dura 9 dies, dos caps de setmana. Una altra demostració que al mes de maig hi ha eleccions municipals!