dilluns, 30 de gener del 2012

Els pressupostos del 2012

El passat dijous, dia 26 de Gener, el Ple de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries va aprovar els pressupostos de la Corporació municipal per aquest any 2012, amb 13 vots a favor (equip de govern i Partit Popular), l’abstenció d’Entesa i 2 vots en contra, els nostres (ERC).


El Ple dels pressupostos sempre es fa desprès d’aprovar les ordenances i les ordenances fiscals, de les quan se’n deriven els pressupostos municipals. Volem recordar que nosaltres vam votar en contra de les ordenances fiscals en el seu Ple corresponent. Val a dir que vam presentar al·legacions i es varen ser desestimades totes. Evidentment, desprès d’aquest fet el més lògic era també votar en contra en el Ple de pressupostos.

Però la nostra voluntat és col·laborar en el govern de la nostra vila, per això vam fer unes propostes per a ajudar a equilibrar els números i per a dotar d’una manera més important algunes partides de caire social que, al nostre entendre, han quedat molt minses. L’actual equip de govern va rebutjar les nostres aportacions i, per tant, la nostra intenció de votar en contra no va variar.

Es tracta d’uns pressupostos on els ingressos pressupostats semblen força correctes, amb dues excepcions. Cal tenir en compte l’augment de l’IBI del 15 % (5% de l’Ajuntament i 10 % del govern central, en una clara invasió de competències de l’Estat envers l’autonomia municipal), i els més de 100.000 euros que deixarem d’ingressar arrel de la desaparició del mercat d’objectes de segona mà de Castellonou.


Les despeses venen marcades per l’augment d’1.100.000 euros en les amortitzacions de préstecs a llarg termini (fruit del pla de sanejament en qual està immers l’Ajuntament i també fruit del decret del govern central de l’obligatorietat de passar les pòlisses de crèdit a préstecs a llarg termini). Aquests dos paràmetres faran que l’endeutament de l’Ajuntament a finals de 2012 sigui del 78 %.


Les propostes que vam fer nosaltres per variar el pressupost van ser les següents:


-Rebaixa del sou de l’Alcalde d’un 15 %
-Rebaixa de les remuneracions de tots els regidors en un 15 %
-Rebaixa de les aportacions als grups polítics d’un 15 % (Aquestes rebaixes als sous dels politics ja les han aplicat altres ajuntaments, que creuen que la crisi la hem de pagar entre tots, igual que nosaltres).
-No apujar cap sou aquest any de cap treballador de l’Ajuntament. Està previst la puja de 6.000 euros/any en el sou d’una persona de l’equip directiu.Al nostre entendre això és inadmissible, i més tenint en compte els acomiadaments de 13 persones que ha hagut des del mes de Juny cap aquí.

-Reduir la partida d’assessoraments jurídics, 77.900 euros. Considerem que és una partida amb un import exageradament elevat, tenint en compte que l’Ajuntament ja té advocats en la seva plantilla de personal.


-Rebaixar l’import de la partida de premsa.


Aquests ajustaments demanats pel nostre grup venen a suposar aproximadament uns 95.000 euros, que davant d’un pressupost de 19 milions d’euros potser sembla una quantitat poc important, però que si ho comptem amb pessetes veurem que estem parlant de 15 milions de pessetes, quantitat prou considerable i totalment necessària per poder tirar endavant serveis que ara no es contemplen:


-Demanem que s’ampliï el servei de la borsa de treball, servei totalment necessari i més en els temps que estem passant. En la darrera legislatura aquest servei funcionava cada dia i ara només està obert dos dies.


-Demanem una major dotació de la partida del Pla Educatiu Entorn, molt rebaixada en aquests pressupostos.


-Demanem una major dotació de la partida destinada al banc d’aliments.


-Demanem que la partida destinada a les subvencions esportives sigui la mateixa de l’any passat. Aquest any es contempla una reducció de les subvencions esportives en un 61 % segons el pressupost aprovat dijous passat.


-Reclamem que l’Ajuntament assumeixi els 10.000 euros que costa l’aula taller de l’IES Castelló. Aquesta partida ha desaparegut del pressupost , i no es pot permetre que aquest import l’hagi de pagar l’Ampa de l’institut.


-No es pot permetre una retallada, tal i com contempla el pressupost, de les subvencions a les diferents escoles del municipi.


-Volem que augmentin les partides destinades a pagar el Casal d’estiu i el parc infantil de Nadal.


Com podeu veure, nosaltres el que preteníem era aprimar partides pressupostàries internes del propi Ajuntament i que aquests diners reverteixin en tota la societat castellonina.

Cal dir també que per l’actual equip de govern la valoració de llocs de treball del personal de l’Ajuntament no és cap prioritat. Per a nosaltres sí, per això la vam iniciar a la passada legislatura i falta poc per acabar-la. 
Amb aquest treball tindrem una valoració objectiva dels sous dels treballadors del nostre Ajuntament, amb comparació amb altres administracions. De tots els sous que estiguin per sobre del nivell, s’haurà de buscar una fórmula per adequar-los als imports que corresponguin. Es una altra manera d’estalviar en al capítol 1 de personal, més objectiva i més adequada en temps de crisi que no pas les mesures que fins ara s’han pres, totalment subjectives i en alguns casos totalment inacceptables.

Cal dir, també, que aquests pressupostos preveuen fer una inversió al nostre entendre molt important. És adequar l’espai que uneix la biblioteca, la farinera i Sta. Clara com a centre cultural, amb una subvenció del PUOSC de 206.687’35 euros que vam obtenir durant la passada legislatura. Llàstima que aquest equip de govern hagi deixat perdre una subvenció que anava destinada a fer un buc d’assaig al Sta. Clara, espai que hagués complementat molt bé tota la oferta musical que s’ofereix en aquest espai.