divendres, 30 de maig del 2014

Zones blaves i altres temés d'interès

El passat dijous 29 de maig a les 9 del vespre es va celebrar Ple ordinari al nostre Ajuntament.

Es va aprovar la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de l’any 2013.
Entre altres paràmetres, que ja han sortit a la premsa, voldria destacar el romanent net de tresoreria de 2.304.041 euros. Aquest import es podria considerar com el resultat de l’exercici si parléssim d’una empresa. Aquest resultat es deu a diversos factors: estalvi en interessos (l’euribor l’any passat va baixar), aproximadament 90.000 euros en interessos i recàrrecs per fraccionaments d’impostos i taxes (nosaltres sempre hem estat contraris a aplicar aquesta mesura recaptatòria), uns 400.000 euros cobrats de més segons el pressupostat en plusvàlues, uns 500.000 euros cobrats de més en recaptació executiva i 1.200.000 euros que es tenia previst amortitzar del préstec formalitzat per a pagar factures i autoritzat pel Govern central i que se n’ha diferit l’amortització als 8 anys vinents. Creiem que sumar aquest darrer import al romanent de tresoreria és fer-se trampes al solitari. Els anys vinents haurem d’amortitzar aquest import previst per aquest any.

Es va aprovar amb el nostre vot en contra la modificació del contracte de gestió del servei públic en règim de concessió administrativa, per a la regulació i control de l’estacionament, o sigui, la modificació de les zones blaves. Es fa una sèrie de modificacions pactades amb la concessionària i explicades en dues reunions a les immobiliàries i a diferents associacions del municipi. Les modificacions afecten horaris, preus, abonaments, i zones verdes. No es pot tocar ni l’àmbit afectat per les zones blaves ni el nombre de places. Creiem que aquests dos paràmetres són els que més rebombori han creat al municipi. Si s’hagués negociat inicialment amb les diferents entitats i associacions segurament ara no ens trobaríem amb aquesta situació. Els canvis fets es valoren en 86.400 euros, import que pagarà de menys la concessionària anualment a l’Ajuntament, just el 20 % del preu d’adjudicació, percentatge que permet la llei de contractes en determinats casos i al que s’acull l’Ajuntament aprofitant l’argúcia legal que suposa l’aprovació del POUM. El més greu de tot plegat és que l’actual equip de govern fa mà﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽ssor d'  a pintar líniés cas a la concessionària que als veïns.

En data 15 de Juliol de 2013 aquesta empresa va enviar una carta a l’Ajuntament queixant-se que els carrers del voltant dels àmbits de la zona blava estaven ocupats per vehicles, o sigui, es queixaven que la gent aparqués en zones a on no es pagava.
També deien que el fet que aparquessin lluny de la zona comercial i sense pagar era contraproduent pels comerços. Nosaltres creiem que volien dir que era contraproduent per a la mateixa empresa, que recaptava menys.
Es queixaven que l’ocupació de la zona blava era menor del previst, i per tant veien perillar la rendibilitat econòmica de la concessió. Instaven a l’Ajuntament a prendre les mesures oportunes per tal de solucionar totes aquestes “incidències“. I  l’Ajuntament, molt atent i receptiu va posar fil a l’agulla per tal d’acontentar aquesta empresa. Va fer un carril bici al carrer Muga, al costat del carril bici del terraplè de la Muga, per tal d’impedir l’aparcament gratuït en aquella zona. Amb l’excusa de la seguretat va començar a pintar línies grogues al sectors Montgrí, Muga, Requesens-St. Mori, Badia i Salins primera línia per tal d’impedir l’aparcament gratuït en aquestes zones.

Tots aquests canvis creiem seran per un any. Recordeu que el mes de maig de 2015 hi ha eleccions municipals. Si nosaltres estem al nou equip de govern, traurem aquest nou carril bici i esborrarem moltes de les línies grogues de les que us he referenciat abans. Així mateix instarem a la concessionària a negociar de nou per tal de satisfer el màxim que es pugui les demandes de les diferents associacions de casa nostra. Creiem però, que si l’ocupació de la zona blava no és la prevista per l’empresa els dos anys vinents, o sigui que continuïn perdent diners, seran ells els primers interessats a deixar la concessió.

En el torn de precs i preguntes ens vàrem assabentar, després de fer la pregunta escaient, que l’assessor d’intervenció que s’ha contractat fa poc treballa un dia i mig a la setmana i cobra 4.050 euros al mes.

Vàrem preguntar quan es pagarien les subvencions esportives.

Ens varen dir que està projectada una rotonda a la carretera vella entre Castelló i Empuriabrava, davant el papallonari, pagada íntegrament per la Diputació.

Vàrem demanar al regidor de turisme que ens expliqués la planificació per aquest any de l’assistència a les diferents fires de turisme.

Vàrem preguntar per les activitats a la platja per aquest estiu.

Vam criticar a l’equip de govern que no es cobreixi una baixa de maternitat d’una educadora de la llar d’infants. Diuen que la qualitat del servei serà la mateixa amb una professora menys. Nosaltres creiem que no. Segons per què hi ha diners i segons per què no n’hi ha, suposo que és qüestió de prioritats...


Bé, com podeu veure pocs temes a discutir, però tots ells prou importants.