dilluns, 13 de febrer del 2012

Així van anar els fets...Arrel de les declaracions de l’actual alcalde, el Sr. Sanllehí, i de les notícies aparegudes en relació a la interlocutòria de sobreseïment lliure parcial sobre el procediment de Diligències Prèvies 540/2011 vull manifestar el següent:

En data 30 Juliol de 2007 per resolució d’alcaldia es deixa sense efecte un complement de productivitat per exercir les funcions de gerent a la persona que n’havia ocupat aquest càrrec durant part de l’anterior legislatura (2003-2007), per un import de 1.528’09 euros. Aquesta persona presenta recurs contenciós administratiu contra la resolució en data 1 d’Octubre de 2007. En data 25 de Gener de 2010 la jutgessa del Jutjat contenciós - administratiu núm. 2 de Girona desestima aquest recurs i en els fonaments de dret diu que una ordre que el gerent va donar a la administrativa de l’àrea de Recursos Humans és nul·la de ple dret:

Esa orden es nula de pleno derecho por falta evidente de competencia de quien dio la orden, ya fuera del demandante o procediera del que entonces era alcalde del Ayuntamiento, pues cualquiera de ellos carecía clara, evidente y manifiestamente de competencia para modificar las retribuciones fijas del Pleno. También podría ser nula de pleno derecho por presunto delito de prevaricación, dado que ambos no podían ignorar que carecían totalmente de esa competencia para modificar las retribuciones, como por otra parte así se deduce de la declaración del alcalde en el expediente disciplinario del demandante, cuya resolución de archivo presentó este último en la vista del recurso.

Arrel d’aquest escrit de la jutgessa i en data 5 de Maig de 2010 poso en coneixement de la Fiscalia de l’Audiència Provincial de Girona aquests fets així com uns altres que són la pròrroga de contractes i conversió en indefinits de 23 treballadors de l’Ajuntament segons la Resolució d’Alcaldia de data 21 de Maig de 2007.

El text de l’escrit enviat a l’Audiència Provincial de Girona és el següent:

Benvolgut,

Adjunt tramitem documentació per posar en coneixement del Ministeri Fiscal en relació als fets que seran exposats a continuació.

Atentament,

Salvi Güell Bohigas
Castelló d’Empúries, 5 de maig de 2010


En data 30 de Gener de 2012 la Magistrada Jutgessa del Jutjat de Instrucció 2 de Figueres resol i en la exposició de fets, entre d’altres, diu:

El present procediment es va incoar en virtut de la querella interposada pel Ministeri Fiscal per uns presumptes delictes de prevaricació, frau i exaccions il-legals, suborn i tràfic d’influències.

La part dispositiva diu el següent:

S’acorda sobreseure lliurement la causa en relació al sr. Xavier Sanllehí Brunet i també en relació al sr. ( nom de l’ex-gerent ), però respecte d’aquest últim, només pel fet esmentat, continuant per l’altre fet denunciat, és a dir, per l’alteració dels conceptes retributius amb la finalitat de mantenir el “complement de productivitat“ na vegada hagués cessat en les funcions de gerent.

Crec del tot convenient fer aquestes consideracions per aclarir, i sense cap altre ànim, les manifestacions i informacions que s’han fet i que han sortit als diferents mitjans de comunicació.

Com podeu veure qui presenta la querella és el Ministeri Fiscal, i la meva / nostra intervenció va ser la de posar en coneixement de la Fiscalia uns fets que una jutgessa ens va dir que podrien ser objecte de presumpte delicte de prevaricació, com crec que és el nostre deure.