dissabte, 1 de febrer del 2014

Resum d'un Ple en el qual vàrem votar a favor de totes les propostes

El passat dia 30 de gener hi va haver Ple ordinari al nostre Ajuntament. Vàrem votar a favor en els 11 punts presentats a debat. Creiem que un partit polític seriós com ERC ha de saber estar a l’altura de les circumstàncies en cada moment, i si estem d’acord amb les propostes dels nostres rivals polítics, doncs evidentment les votem favorablement. Evidentment vàrem manifestar la nostra disconformitat en diferents temes en el torn de precs i preguntes, perquè veiem que aquest equip de govern cada dia “navega” més.

Es va aprovar iniciar els tràmits per redactar el ROM, reglament que ha de regular entre d’altres el funcionament dels Plens.

Es va aprovar una moció per a sancionar els immobles permanentment desocupats propietat d’entitats financeres i altres grans empreses.

Es va aprovar una moció per donar suport a la consulta aprovada al Parlament de Catalunya per decidir el futur del nostre país.  

Es va aprovar amb el vot favorable de tothom, excepte el PP, una moció presentada per ERC contra l’avantprojecte de llei que prepara el ministre Gallardón sobre el dret de les dones a decidir sobre la interrupció voluntària de l’embaràs.

Es va aprovar licitar la concessió administrativa del servei públic de transport urbà de viatgers. Es tracta de fer concurs per un servei regular de bus urbà per a 8 anys, amb 15 parades i un preu de sortida de 148.500 euros/any. Nosaltres creiem que per la idiosincràsia del nostre municipi aquest és un servei molt necessari i és imprescindible que funcioni d’una manera perfecte. Per tant, reclamem a la mesa de contractació que sigui molt curós a l’hora de triar la plica guanyadora quan toqui, i un cop adjudicat el servei, se’n faci un control molt estricte.

Es va aprovar definitivament, en caràcter d’urgència, el catàleg de béns culturals d’interès local. Es varen desestimar dues al·legacions, una del govern central, que pretén enderrocar els edificis existents a la platja d’Empuriabrava. Suposem que les accions del govern central no s’aturaran aquí, i que presentaran als jutjats un contenciós.

Al torn de precs i preguntes vàrem fer onze intervencions.

-Vam demanar les gestions fetes per les cinc persones assistents a Fitur.

-Varem preguntar sobre el camp a on Teveca fa part de la seva activitat sense permís d’activitats.

-Vam preguntar sobre l’aprovació del POUM per part de la comissió d’urbanisme. L’Ajuntament encara no ha rebut el document però ja podem dir, després de 9 anys de tràmits, que el POUM ja està aprovat.

-Vàrem preguntar sobre el PUOSC, sense notícies encara per part del Departament de Governació de la Generalitat.

-Vàrem preguntar per temes de seguretat ciutadana, del mateix Ajuntament i de la població en general.

-Vam preguntar per les preinscripcions escolars i vàrem constatar que l’equip de govern va tard en aquest tema.

-Vam manifestar públicament que la web de l’Ajuntament està plena de faltes de tots tipus.

-També vàrem incidir en diferents aspectes del transport escolar que no ens satisfan. Creiem que el Consell Comarcal ha marcat un gol al nostre consistori en aquest tema, pel que fa al transport a les escoles d’Empuriabrava.

-També vàrem corroborar la disbauxa que hi ha a l’hora de fer els programes de les activitats que organitza l’Ajuntament, en aquest cas de la festa de la Candelera. A part de no concretar correctament les activitats que es fan, ens vàrem queixar que no hi hagués cap activitat per a la gent gran (com un ball).

A part del Ple, voldria manifestar dos aspectes que crec cal remarcar:

Des que va entrar aquest equip de govern totes les activitats festives es fan a través d’una empresa propietat d’un alcalde convergent de l’Alt Empordà. I la gent del nostre municipi no té dret a guanyar-se la vida o què?

S’estan fent encàrrecs aprovats a la Junta de Govern Local a empreses propietat de regidors de l’equip de govern, com per exemple l’encàrrec de tasques d’excavadora per a moviment de terres d’una excavació arqueològica a l’empresa Transports i Excavacions Canet. Lleig, no us sembla?


Salutacions