dissabte, 29 de març del 2014

Novetats a la vista a Castelló d'Empúries

El passat dijous 27 hi va haver Ple ordinari al nostre Ajuntament. Va durar dues hores, amb pocs punts a l’ordre del dia però amb un torn animat de precs i preguntes.

Es va aprovar per unanimitat el Pla d’Acció d’Energia Sostenible del nostre municipi. Es tracta de preveure mesures amb l’objectiu de reduir en un 25% les emissions de CO2 al nostre municipi de cares l’any 2020. Hi ha previstes 62 actuacions, algunes ja començades. Aquestes actuacions es portaran a terme en instal·lacions municipals,  enllumenat públic, semàfors, flota de vehicles, transport públic urbà i carrils bici. Es promourà la instal·lació de plantes de biomassa, plaques solars, recollida d’escombraries amb separació de la fracció orgànica. Es faran cursos de conducció eficient...Vàrem insistir en no deixar aquest document en un calaix, com sol passar moltes vegades. S’ha d’elaborar un pla periodificant aquestes actuacions, valorar-les econòmicament i seran els diferents equips de govern els encarregats de portar-les a terme dotant-les econòmicament amb les partides pressupostàries corresponents en els pressupostos de cada any.

D’altra banda es va aprovar, sense el nostre vot favorable, l’adjudicació de diferents concessions administratives de la via pública per a la instal·lació de marquesines destinades a establiments recreatius de restauració. Es tracta de permetre marquesines ja considerades fixes en diferents establiments d’Empuriabrava per a vuit anys a la zona del Poblat Típic, Port Salins i Alberes Comercial. A la proposta s’inclou la instal·lació d’una marquesina en via pública en un establiment de la vila al camí vell de Sant Pere, que nosaltres varem discutir per temes de seguretat, i perquè permetre instal·lacions de   noves marquesines en via pública obre un precedent al nostre entendre perillós, ja que es concediran d’una manera totalment subjectiva, o sigui, a criteri de l’equip de govern de torn, ni més ni menys.


En el torn de precs i preguntes vàrem incidir en diferents temes:

Concessió del passeig marítim d’Empuriabrava. Sembla ser que la decisió està al caure, amb perspectives bones de cara a la tardor d’aquest any. Mentrestant veurem quins serveis tindrem aquest estiu. Toquem fusta.

Zones Blaves. Hi ha un acord entre Ajuntament i concessionària. L’acord no es fa extensible a les diferents associacions del municipi, que segons l’Alcalde n’han estat informades i prou. Hi haurà canvis que s’hauran d’apropar per Ple. Sembla que el cànon s’ha renegociat a la baixa. I també sembla que aquests canvis es faran sense que l’ADECU hagi retirat el contenciós. Curiós, oi? L’Alcalde va afirmar que aquest estiu les zones blaves no han empitjorat sota cap concepte el turisme al nostre municipi. Aquesta afirmació creiem que és temerària i totalment falsa.

Gestió canals. Sembla que aviat el govern de la Generalitat n’aprovarà la gestió per part de l’Ajuntament.

Arranjament de camins. Vàrem reclamar urgentment l’arranjament del camí vell de Roses entre el Masnou i el Puliol, malmès per una empresa privada que ha construït un Garden.

Estelades. Vàrem reclamar les dues estelades que falten instal·lar al nostre municipi. Segons el Sr. Gallego, Castelló 2000 està fent els pals. De fet, això mateix ens va dir fa uns quants mesos...

Parades bus transport escolar. Ens vàrem fer ressò de la disbauxa d’aquesta setmana en la parada de la zona d’Alberes, amb constants canvis segons anaven arribant queixes veïnals i dels comerciants de la zona.

Web. Vàrem incidir una vegada més en els errors que hi ha constantment a la web de l’Ajuntament.

Entre altres temes, d’això vàrem parlar i discutir durant dues hores.
dilluns, 17 de març del 2014

Desorganització col·lectiva

El passat 6 de març, hi va haver Ple extraordinari, entre altres punts, per ratificar resolució d’alcaldia d’aprovació definitiva del pressupost i bases d’execució i plantilla de personal de l’exercici de 2014.

El 17 de març, nou Ple extraordinari amb els següents punts a l’ordre del dia:
1.     Aprovació de la urgència de la sessió
2.   Deixar sense efecte la resolució d’alcaldia D1402O4C del dia 4 de febrer de 2014, i l’acord de Ple de l’Ajuntament del dia 6 de març de 2014, referent a la ratificació de la citada resolució.
3.  Aprovació si s’escau, desestimació al·legació i aprovació definitiva del Pressupost General de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, els seus organismes autònoms i la societat municipal Castelló d’Empúries 2000 SA, per a l’exercici 2014, així com la plantilla i bases d’execució de la Corporació.

Resum: Es varen aprovar definitivament en el Ple del dia 6 de març els Pressupostos de 2014, amb dades errònies, de l’exercici de 2013 (va fallar el “cortar-pegar”).

Ara es resol aquest error amb un nou Ple, 11 dies més tard. En aquesa ocasió no hi assistim ni els regidors d’ERC ni la resta de regidors de l’oposició. Creiem que han fallat tots els procediments establerts a l’hora de portar a Ple la proposta. Considerem que el que falla realment en el nostre Ajuntament és l’organització interna, que dóna peu que passin fets com aquest. De fet, des d’ERC ja hem manifestat diverses vegades la falta d’un organigrama clar, que al final porta al desordre, que és el que està passant actualment al nostre Ajuntament. Si en una àrea falta personal per qüestions diverses, algú amb capacitat política suficient ha de resoldre el problema, si no, ja em direu de què serveix tenir 13 regidors en un equip de govern.

En fi, ja vàrem manifestar des d’ERC la nostra posició envers els pressupostos el desembre de 2013, quan es varen aprovar inicialment amb el nostre vot d’abstenció.


Per cert, ens han fet saber des de l’equip de govern que els regidors no cobraran l’assistència a aquest Ple. Només faltaria!!!!


dimarts, 11 de març del 2014

La nostra visió del darrer Ple i alguna coseta més

Des d’ERC volem donar la nostra visió sobre el Ple de l’Ajuntament que vàrem fer el 6 de març a les nou del vespre, que va durar 45 minuts i que no va tenir més públic que tres periodistes.

Van haver-hi vuit punts a l’ordre del dia, dels en destaquem els següents:

-El Ministerio de Justicia  comunica a l’Ajuntament que ha rebut la moció que vàrem presentar des d’ERC en suport a la querella contra l’Estat espanyol per crims contra la humanitat per l’afusellament del president Lluís Companys i Jover i 47 polítics catalans més. Esperem que en prenguin bona nota.

-El Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Girona comunica a l’Ajuntament que ha desestimat el recurs interposat per la Delegació del Govern a Catalunya contra l’acord de Ple de data 30 de maig de 2013 pel que es manifesta la voluntat d’aquest municipi d’exercir la sobirania fiscal i iniciar els mecanismes necessaris per tal de procedir al pagament de l’IRPF i de l’IVA de l’Ajuntament a l’Agència Tributària de Catalunya. El què també és interessant d’aquesta sentència és que condemna a la Delegació del Govern Central a pagar les costes d’aquest contenciós.

-Es va aprovar definitivament el pressupost de l’Ajuntament per l’any 2014. El nostre vot va ser el mateix que el de l’aprovació provisional, l’abstenció, ja que el redactat i els imports no han variat respecte a la primera aprovació. L’explicació del vot la trobareu a l’escrit d’aquest mateix blog de data 28 de desembre de 2013.

-Es va aprovar amb el nostre vot a favor formalitzar el conflicte en defensa de l’autonomia local contra la Ley 27/2013 de 27 de desembre de “racionalización y sostenibilidad de la administración pública” del govern espanyol. És una llei que envaeix completament competències de l’Estatut de Catalunya i l’autonomia local, deixant els ajuntaments com a instruments només administratius i sense capacitat per gestionar els serveis més propers als ciutadans, que en són els més perjudicats. Aquesta llei concentra els serveis en ens supramunicipals com el Consell Comarcal i la Diputació sobretot, que el seu finançament depèn completament del govern central, amb el perill que això suposa per la continuïtat de segons quins serveis, a part d’allunyar-los de la ciutadania.

-Es va aprovar l’adequació de l’enllumenat exterior del sector Puigmal d’Empuriabrava. La tecnologia que s’utilitzarà serà la dels leds, canviant 357 punts de llum. El sistema pel finançament serà l’arrendament operatiu no financer amb opció de compra, o sigui, l’Ajuntament pagarà a l’empresa adjudicatària 23.826’87 euros / any durant 10 anys per fer aquesta feina i per fer el manteniment d’aquest enllumenat. Passats aquests 10 anys l’Ajuntament serà el propietari d’aquests elements. Faltarà veure quines millores presenta l’empresa adjudicatària en el preu i en altres temes. També faltarà veure el cost d’aquest manteniment un cop passats els 10 anys per valorar la bondat o no d’aquest sistema de contractació i finançament. El què vàrem manifestar nosaltres va ser la defensa de l’empresa de serveis de l’Ajuntament, Castelló 2000, per fer aquestes feines, ja que creiem que es prou capaç de portar a terme aquests treballs i fer el manteniment d’aquestes instal·lacions. I no només creiem en la seva capacitat sinó que també creiem que són ells que ho han de fer, ja que per això, entre altres assumptes, es va constituir aquesta empresa municipal.

A part del Ple, voldria fer consideracions sobre algun altre tema d’actualitat del nostre municipi:

-El Sr. Gallego va manifestar en un diari que li semblava bé la residència a Empuriabrava d’un magnat ucraïnès relacionat amb l’antic president d’aquest país. Nosaltres creiem que no tot s’hi val a l’hora d’acceptar ciutadans amb alt poder econòmic, ja que si la riquesa d’aquestes persones l’han obtingut d’una manera presumptament fraudulenta, il·legal o criminal, no haurien de ser benvingudes, al contrari, s’hauria de rebutjar contundentment la presència al nostre municipi d’aquestes persones.

-El passat dia 8 de març va ser el dia internacional de la Dona. Estaria bé que l’equip de govern avisés amb suficient antelació dels actes previstos pels diferents esdeveniments, i no el dia abans com en aquest cas.

-Felicitem i agraïm a la gent que ha participat en el nostre carnaval: comparses, carrosses, gent particular que es va disfressar per lliure... Molt bona feina i ànims que ja només falten 360 dies pel carnaval de 2015!