dijous, 18 de febrer del 2010

Una reflexió per a moments econòmics complicats

Ens trobem en un moment de conjuntura econòmica molt i molt delicada. L’Ajuntament de Castelló d’Empúries es troba immers en un pla de sanejament sever i emmarcat en un context de crisi econòmica més que evident. Tot plegat ocasiona malaurats problemes a l’hora de fer pagaments a proveïdors i molts inconvenients en el moment de fer qualsevol tipus d’operació financera. Una conjuntura en la que no ens sentim gens còmodes. Per això voldria demanar paciència i desitjar que aviat aquesta situació torni a la normalitat el més aviat possible pel bé de tots.

En mig d’aquest “percal” resulta fins i tot insultant que encara hagi gent que vulgui aconseguir fins a l’últim cèntim per tal d’enriquir-se econòmica i egoístament el màxim possible. Em refereixo a la darrera de les demandes interposades per l’exgerent a aquest Ajuntament, al qual li reclamava els 1.528 euros mensuals que el Govern d’Unitat li va retirar un cop va abandonar les seves funcions de gerent. Afortunadament el Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Girona va desestimar la petició del demandant i fins i tot reconeix alguna que altra irregularitat pròpia d’una presumpta prevaricació per la seva part i la de l’exalcalde.

Els pleits provoquen una sèrie de despeses a l' Ajuntament molt costoses que sempre acaba pagant el poble. Des de l’any 2007, l’exgerent ha portat al consistori a cinc judicis diferents. Afortunadament i pel bé de la ciutadania n'ha perdut quatre i en algun d’ells ha hagut d’assumir les costes.

Cal demanar responsabilitat i humilitat sobretot en aquests temps que corren, una època on tots cal que contribuïm a la sostenibilitat econòmica per tal d’ensortir-nos mica en mica d’una conjuntura tant difícil.

divendres, 12 de febrer del 2010

El PLA, el Pla Local d'Acollida

Castelló d’Empúries és un d’aquells municipis catalans en el qual és fàcil trobar, avui, veïns i veïnes de procedència nacional molt diversa, concretament de 73 països diferents. Parlen moltes llengües, practiquen cultes religiosos i provenen de tradicions i valors culturals diferents dels de la societat receptora.

El percentatge d’immigració del conjunt del nostre municipi és del 50,79%, quasi bé, un dels més alts del país. Els nostres veïns i veïnes es distribueixen geogràficament en dos nuclis ben diferenciats: el Centre històric i la marina d’Empuriabrava. De les 12.226 persones totals empadronades, segons el padró municipal de 31/12/09, el major pes poblacional el trobem a la marina d’Empuriabrava amb 8.658 persones; i al Centre històric hi resideixen 3.568.

Per nombre i de forma descendent, les 10 nacionalitats de procedència amb més pes són: Marroc –de forma destacada–, França, Alemanya, Romania, Rússia, Regne Unit, Itàlia, Bèlgica, Argentina i Polònia. La població d’origen estranger doncs, la configuren una quantitat similar d’habitants provinents tant de països de la Unió Europea (comunitaris) com de la resta de continents (no-comunitaris): d’Àfrica, d’Amèrica llatina, d’Amèrica del nord, d’Àsia i d’Oceania.

Més enllà de les dades estadístiques tan singulars de les que disposa Castelló d’Empúries, en qualitat d’Alcalde d’aquest municipi puc constatar que en els últims anys hem viscut un accelerat procés de transformació i canvis socials. Davant d’aquesta nova realitat hem hagut d’establir polítiques actives a favor de la convivència i la cohesió socials. D’aquí que ens hem trobat amb la necessitat de dissenyar un propi Pla Local d’Acollida (PLA), fonamentat en la idea que l’arribada d’aquests nous ciutadans és un dels moments clau, tant per a les persones que vénen com per a la població que els acull. És per aquest motiu que hem considerat fonamental poder disposar d’un PLA com aquest que faciliti la informació i el coneixement sobre el municipi i el país on han decidit residir aquestes persones nouvingudes. Aquest PLA és una eina que ens serveix per promoure un municipi més cohesionat, més participatiu i més respectuós amb la diversitat cultural i social.

L’objectiu és clar: volem que aquest col·lectiu pugui desenvolupar-se autònomament el més ràpidament possible en la societat que els rep. Així, la millora de les seves condicions de vida facilita els processos d’integració social i, per tant, disminueix el risc de possibles conflictes derivats, entre altres factors, per situacions de marginalitat o exclusió.

Així doncs, des de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries intentem donar resposta real a les necessitats que presenta el fenomen de la immigració. Treballem amb els col·lectius de persones nouvingudes d’una forma transversal, però en especial des de l’Àrea de Serveis a les Persones, i en concret des dels Departaments d’Educació i Convivència i el de Benestar Social i Famílies. Des d’aquests dos Departaments municipals és des d’on s’elabora el Pla Local d’Acollida de Castelló d’Empúries (PLA), però també es treballa colze a colze amb altres Departaments de la casa com ara, el de Joventut, el d’Esports, el de Participació, el d’Habitatge i/o el d’Urbanisme.