diumenge, 28 d’agost de 2011

Fem memòria


El nostre Ajuntament està vivint moments d’incertesa i de preocupació, bàsicament degut a la situació econòmica de totes les administracions i de la nostra en particular i de l’actitud presa pels nous governants de Castelló d’Empúries.

Hem viscut no fa gaires dies l’acomiadament de vuit treballadors municipals. És cert que s’han de buscar solucions que tendeixin a minorar la despesa municipal, i entre les quals segurament també hi ha la d’acomiadar personal de l’Ajuntament. Però sota quins criteris s’actua? Sota quins criteris s’actuarà amb els nous acomiadaments que aviat arribaran? De les vuit persones acomiadades, dues estaven a la Casa de la Vila des de fa una colla d’anys. Ja havien entrat a treballar a l’anterior mandat del sr. Sanllehí. L’excusa per fer-los fora és que eren “personal de confiança” del nostre equip de govern. Això no és així, feien la feina que tenien encomanada ocupant cada un d’ells una àrea determinada de l’organigrama municipal, com tothom. He de dir que el nostre equip de govern no va contractar ningú com a personal de confiança, les persones que varen entrar a treballar a l’Ajuntament durant la nostra època, TOTES  havien superat unes proves per accedir al seu lloc de treball. De les altres sis persones acomiadades només puc dir que eren molt bons treballadors, superant de llarg el nivell mig de la plantilla del nostre Ajuntament. Per què no s’acomiada a qui realment no fa la feina? Doncs perquè potser els hi tocaria a persones que ara estan molt ben vistes, que s’han sabut acomodar en bons llocs al costat dels qui realment remenen les cireres. Us citaré dos exemples. Dels acomiadats hi ha un informàtic, i com que realment fa falta  una persona al seu lloc, han “col·locat” un conserge, això sí, encara que poc capacitat per desenvolupar la feina, de confiança total i absoluta del nou equip directiu. També val a dir que de les persones acomiadades una d’elles treballava a l’àrea de recursos humans. Ara han “col·locat” una persona que anava a la llista de CiU a les passades eleccions i que dubto que arribi a fer ni la meitat del treball que feia la persona acomiadada. La impressió que tenim és que s’actua amb molta rancúnia i ganes de revenja per part de certes persones que a l’anterior mandat del sr. Sanllehí feien i desfeien sense to ni so i que, inclús fruit de les seves actuacions, tenen imputacions al Jutjat per prevaricació pendents de resoldre.

Nosaltres creiem que a l’Ajuntament de Castelló es cobren uns sous massa alts, i més ara en temps de crisi. Parlo del polítics i del treballadors. Per regularitzar aquesta situació el nostre equip de govern va encarregar  una valoració de llocs de treball, que ja estava força avançada i que ens ha de portar a regularitzar tots aquests sous que excedeixen de la mitja dels sous que es cobren a les diferents administracions. Aquesta sí que és una bona mesura d’estalvi, molt més coherent i equitativa i que esperem que aviat es pugui portar a terme, tot depèn de la voluntat política d’aquest equip de govern.

S’acusa a l’anterior govern d’haver incrementat el capítol 1 (personal) de despeses durant el nostre mandat. Es cert, però tinguem en compte les següents consideracions:

 1. Es varen incorporar treballadors de Castelló 2000 a la plantilla de l’Ajuntament (personal de neteja, fuster, pintors ). Això va fer incrementar el capítol 1, però a l’hora va disminuir el de Castelló 2000, que recordem és de capital 100% municipal.
 2. Es varen fer contractacions amb subvenció d’altres administracions. L’increment per aquest concepte del capítol 1 quedava compensat per l’ingrés d’aquestes subvencions.
 3. Es varen passar conceptes del capítol 2 (despeses generals) al capítol 1 (per exemple el personal del Casal d’Estiu) Això vol dir que l’increment que hi havia al capítol 1 quedava compensat per la disminució en la mateixa quantitat del capítol 2.

En el passat Ple l’actual Alcalde em va retreure tota una sèrie de factures pendents de pagament. Aquesta relació de factures formen part d’un informe d’intervenció que està en poder de l’Alcalde. En el mateix Ple ell es va comprometre a enviar-me’l per tal de poder contrastar-lo. Bé, el que ha fet el sr. Sanllehí és anar filtrant dades d’aquest informe als diferents mitjans de comunicació per tal de desprestigiar l’anterior equip de govern, però a mi, encara és l’hora de que me’l faci arribar. Suposo que deu tenir por que li contradigui o li rectifiqui alguna de les dades que ell va filtrant. El Ple va ser el dia 28 de juliol, i un mes més tard segueixo reclamant l’informe, no sigui que algunes de les xifres que hi figuren estiguin totalment (in)justificades o entrin dins la normalitat.

En aquest informe es parla del deute pel transport escolar de Castelló al Consell Comarcal. Vàrem fer un veritable esforç per tal que els pares i mares dels nostres alumnes no haguessin de pagar transport escolar. També vàrem crear un carnet d’estudiant per poder viatjar tot l’any amb el transport urbà del nostre municipi. Vàrem pactar amb el Consell Comarcal unes quantitats a pagar per part de l’Ajuntament. Però a l’hora de fer els convenis per part del Consell i per tal d’aprovar-los, he de dir que els dels dos últims cursos no reflectien el que havíem estat parlant i pactant i per tant ens varem negar a aprovar-los i a pagar-los fins que no reflectissin les quantitats correctes. És per això que figura aquest deute en la comptabilitat del Consell, però fins que l’Ajuntament de Castelló no aprovi aquests convenis no tindrà el deute efectiu amb el Consell. Jo recomanaria a l’actual equip de govern que només els signi si reflecteixen les quantitats acordades. Ja és prou trist que imputin despeses d’educació que no ens tocarien pagar als Ajuntaments com per encara haver de pagar més del acordat inicialment. Per cert, tindran transport gratuït aquest proper curs els alumnes del nostre municipi, o tindran un tracte discriminatori envers els alumnes d’altres municipis que venen a Castelló amb pocs kilòmetres de distància?

Hem de dir igualment que el fet de pagar amb retard les quotes de l’abocador comarcal és un fet històric al nostre municipi. Només cal veure la facturació endarrerida que vàrem haver de suportar l’any 2007, amb diverses factures mensuals per pagar, vaja com ara.

I és que hem passat quatre anys difícils al nostre municipi a nivell econòmic, concretament a partir de finals de 2007. En aquesta darrera legislatura l’economia municipal no ha millorat, però tampoc ha empitjorat, i vistes les circumstàncies ja és molt. Voldria recordar una vegada més algunes dades de l’economia municipal dels últims anys:

Any 2008: Pla sanejament de quatre milions d’euros, fruit del romanent de tresoreria negatiu de l’any 2007 (a partir d’uns pressupostos de 2007 totalment incomplibles fets per l’equip del sr. Sanllehí en any pre-electoral  per poder fer despeses sense tenir assegurats els ingressos) i arrel de tota una sèrie de factures que ens varem trobar sense consignació pressupostària (1.074.000 euros). Algunes d’aquestes factures eren obres fetes al municipi per valor de 546.867 euros.

Els pressupostos que es feien els anys anteriors a 2007 no cobrien alguns serveis dels que ja s’havien cobrat les taxes corresponents. Per exemple del servei de recollida d’escombraries i del servei de recollida de restes de poda i del tractament de les mateixes només s’arribaven a pressupostar les partides corresponents fins el mes de setembre. També hi havia aquesta problemàtica amb les empreses de neteja de les escoles. En aquests darrers quatre anys hem anat equilibrant el pressupost amb la despesa real, a costa de reduir altres serveis per tal de regularitzar aquesta situació totalment anòmala.

A mitjans de 2007 les factures pendents amb el Consell Comarcal eren de Serveis Socials (dels anys 2003 i d’altres), d’abocador comarcal (diversos mesos) del programa del Xec Servei (de 2004 i d’altres).

Altres deutes pendents de resoldre que ens varem trobar eren factures d’Endesa de l’any 2005, deutes amb la Diputació de Girona de l’any 2006, factures d’excavacions arqueològiques a la Basílica de l’any 2006, factures de turisme per import de 13.896 euros, facturacions de protocol de tota mena, amb factures d’un bar del municipi propietat d’un regidor de més de 6.000 euros, honoraris complementaris de la Sala Polivalent de més de 23.000 euros...

He de dir que durant la passada legislatura el Govern central va aplicar una sèrie de normes que varen complicar molt el compliment del pagament a proveïdors per part de l’Ajuntament. La normativa que encara és vigent de tenir cobertes les pòlisses de tresoreria a final d’any ha fet que no es poguessin concertar de noves per atendre pagaments, tot i tenir el nostre Ajuntament a juny de 2011 un endeutament del 94% quan el límit és del 110%. Aquesta problemàtica es podrà solucionar ara en part, ja que la Generalitat de Catalunya permet adherir-se a una línia de crèdits ICO per pagar proveïdors, i això alleugerirà la pressió a la tresoreria del nostre Ajuntament.

Hem de dir que durant la passada legislatura els grups de l’oposició es varen dedicar a “posar pals a les rodes” a l’equip de govern, sense interessar-se ni per un instant per l’economia municipal. Els va interessar més desgastar-nos, que buscar solucions pel bé del municipi. Aquesta postura que varen tenir la varen continuar durant la campanya electoral d’aquestes últimes eleccions, fent promeses incomplibles tot obviant l’economia del nostre Ajuntament. Això ha fet que ara justifiquin els seus actes dient que s’han trobat les arques municipals buides. De fet jo els voldria recordar que durant tota la passada legislatura les arques municipals van estar buides, i que vàrem fer molts esforços per gestionar d’una manera correcta el dia a dia del nostre Ajuntament.

No voldria acabar aquest escrit sense denunciar el fet que l’actual regidor de personal ha estat diversos anys sense pagar els seus impostos a l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, donant cobertura a aquest fet l’actual Alcalde. Sembla ser que ara, anys mes tard, s’ha posat força al dia en els seus pagaments. L’actual equip de govern ens demana responsabilitat institucional. I la seva, on és? 

73 comentaris:

 1. Està molt bé Salvi l'escrit, però la Sra.Marisol Sellés quines proves va fer per entrar a Alcadia?.

  ResponElimina
 2. Molt ben contestat Salvi . Aquest senyor perruquer a domicili i profesor d'angles ha viscut del cuento de no pagar ( massa viciat als casino de Perelada ) Per cert potser ha pagat els rebuts de Xaloc a partir del 2005 peró que passa amb tots el rebuts prescrits del 2004, 2003, 2002 i així ves a saber fins quan? Es etic aixó d'un representant del poble . Aquest ha de salvar Empuriabrava ? `Per aixó anava a les llistes de CIU al 2003 i 2007 . En politica els favors es paguen, I quina imatge te si s'ha canviat més vegades que el propi Sanllehí. 91 regidor CDS, 95 cap de llista al PP ( i l'havien convidat a pujar al carro del GRIM ), 2003 i 2007 CIU i ara UDEM

  ResponElimina
 3. Crec que a l'ajuntament hi treballa massa gent. No potser que els serveis basics no funcionin pero tinguem 300 tios a l'ajuntament, i d'aquests 100 es toquin el nassos !!

  ResponElimina
 4. Tothom sap que es imprescindible reduir la despesa destinada a personal, pero no per aixo cal acomiadar personal en aquests temps tan complicats. Carles Paramo va reconeixer l'altre dia que a l'Ajuntament de Roses sobra gent, pero que no acomiadaran a ningu, perque son conscients que no es el millor moment. Aqui, evidentment que no s'ha fet aquesta reflexio. En Xavier Sanllehi ha fotut al carrer aquelles persones que mes nosa li feien i les contractacions que vau fer vosaltres durant el vostre mandat.
  Les solucions ara mateix podrien passar per una reduccio a la nomia de molts treballadors que tenen un sou molt poc digne pels temps que corren.

  ResponElimina
 5. si que es veritat que l'administracio ha de reduir despesses, pero sempre amb uns criteris objectius, mai per diferencies de ideologia politica o d'altres, i per altre banda mai s'ha de donar la responsabilitat politica a traballadors, es quan es produeixen las revenjas personals que nomes generan odi per odi, es posible veura a la proxima tongada d'acomiadaments el fill o la jova del actual"cap de personal" he que no?

  ResponElimina
 6. Hi han 3 solucions:

  1- S'acomiada gent, especialment els que cobren grans sous i per no tenir no tenen ni l'EGB.
  2- S'incrementen els impostos als pobres ciutadans (IBI, etc ...)
  3- Es redueixen els servei bâsics

  Els ciutadans no volen ni poden pagar mes impostos, i els serveis ja son tans precaris que no es poden reduir mes !!!!

  ResponElimina
 7. Siguem realistes uns quant dels que ahn fotut al carrer eren d'ERC.

  ResponElimina
 8. Amb uns quants sous tipus "Niceto" es podrien pagar molts altres sous mes petits !!!

  ResponElimina
 9. A Roses hi han menys treballadors municipals que a Castelló i son quasi el doble de poblacio !!

  ResponElimina
 10. La pregutns és, qui es el culpable real que a l'ajuntament sigui un cau d'enxufats i xucopteros?

  ResponElimina
 11. Encara que no sigui votant d'ERC, FELICITATS Salvi, pel teu escrit. El proper els 100 dies de govern, i el següent un llistat exhaustiu dels sou, assistències, dietes i altres martingal.les de tots els regidors oposició inclosa. El cas de l'alcalde hi afegeixes tot el que rapinya a la comarca. Quina vergonya ! Veig que el teu sentit comú abans a l'alcaldia i ara a l'oposició ha de servir per liderar una oposició àmplia , juntament amb l'altre regidora, la gent d'ERC, ICV, i persones d'altres partits desenganyades, abans d'hora, d'aquesta banda xulesca i vaga.

  ResponElimina
 12. Ja era hora que la gent començes a conèixer en Sanllehi, sembla que la gent comença a obrir els ulls . Aquest senyor està abonat al
  CLUB PPP = POLÍTICS QUE PRENEN EL PÉL .

  Al pas que van us faran bons molt ràpid, hi ha una dita catalana que diu
  a vegades quan es perd, es guanya

  Van guanyar i aixó no és discutible peró un 11-6 hagues estat més just que un 13-4 i més a la vista del qual estant demostrant

  ResponElimina
 13. Siguem realistes si ERC vol ser alternativa de govern, ha de fer una gran canvi, noves cares, nova gent, noves formes de fer especialment a Empuriabrava !!

  ResponElimina
 14. Sento moltíssim entrar al bloc com anònim però és que no sé fer-ho de cap altra manera.

  Deixo ben clar des del principi que soc Marisol Sellés i que contesto a la primera pregunta que encapçala les del bloc i que (a diferència meva) aquesta persona pregunta amb el nom: anònim

  Anònim ha dit...

  Està molt bé Salvi l'escrit, però la Sra. Marisol Sellés quines proves va fer per entrar a Alcaldia?.

  Veig que hi ha encara persones molt geloses que en lloc de mirar què fan elles per avançar... perden el seu temps en fer perdre el temps als altres per justificar-se si avancen!

  Doncs ... ves per on, avui tinc temps i puc deixar clar... i més que clar! què he fet i quines proves he passat per haver ocupat el lloc que he ocupat durant un any al gabinet d’alcaldia!

  Al meu currículum per la llista d’esquerra ja ho vaig explicar . Ho escric aquí , però puc ampliar-ho :

  “Fa dos anys i per culpa de la crisi turística i per obligacions econòmiques em vaig presentar a les proves de la borsa de turisme de l’Ajuntament i vaig començar a treballar a les oficines. Vaig tenir molta sort i he après molt, cosa que em va facilitar entrar al gabinet d’alcaldia i ocupar-me de l’agenda, recull de premsa, continguts de la pàgina web, calendari... etc.”

  Doncs fa dos anys vaig passar les proves per entrar a la oficina de turisme. Érem 3 candidates i el sou a guanyar eren 900 euros al mes treballant a jornada partida durant l’estiu. (és el sou dels extres d’estiu, de les persones que han fet fora fa uns dies ... molt lluny dels sous que fan enveja, d’algun personal de l’Ajuntament)

  Ja m’anava bé perquè son mesos que no tinc feina com a guia turística i són mesos que m’estalviava d’autònoms.

  No us explicaré aquí com varen anar les proves... però podeu imaginar ( si coneixeu el “percal”) que no vaig treure la primera nota... Érem tres persones a les proves i a l’última prova de contacte personal... ja veus! Amb els meus examinadors (personal de turisme) ... vaig treure un 0... “zero patatero”. Em vaig sentir un pèl molesta, perquè 27 anys com a guia a qualsevol punt d’Europa o del món, em conferien una professionalitat que les dues persones que varen treure millor puntuació que jo, no tenien!

  Però ja veieu... un parell d’examinadors em donen el tercer lloc a les proves. Ah! També us haig de dir que a la prova d’idiomes... els meus examinadors...de l’italià no en tenien ni idea!

  No tingueu pena! Això era al febrer i a mi m’anava la mar de bé perquè així treballava el dos primers trimestres com a guia i entrava com a extra durant l’estiu que és quan no tinc feina com a guia.

  Però.... ai senyor! Arriba carnaval i la que tenia la prioritat es trenca una cama saltant de la carrossa! La que tenia el segon lloc no ha acabat els estudis a la universitat i renuncia a la feina i quan m’arriba a mí... em diuen de recursos humans que si també renuncio... es perd la borsa de treball! Coi! I em quedo sense feina per l’estiu.

  Em permeten de fer els dies de vacances saltats per quedar bé amb les agències amb qui havia emparaulat la feina i tinc l’ajuda inestimable dels companys de les oficines de turisme: Oriol, Marc i sobretot Yvonne.

  Quan ja acabo la temporada i anava a plegar també de l’oficina de turisme, em diu en Salvi que necessita un reforç al gabinet d’alcaldia... per la seva agenda, per parlar amb els castellonins i ajudar a mantenir al dia la pàgina web, la presentació del poble... etc. Un xic per alleugerar la feina de la seva secretària i donar un cop de mà a premsa i cartelleria...
  Ja em perdonareu però haig d'escriure el meu text en dues vegades... sinó les noves tecnologies no l'accepten... per tant: Continuarà...!

  ResponElimina
 15. Continuació.....
  Cal dir que en Salvi i jo som del mateix partit i evidentment hi ha una complicitat que potser amb algú altra no hi seria..... Eps!!!! Al 1995 ... l’actual alcalde es va presentar per el mateix partit i jo també era a la llista!

  Entrar al gabinet d’alcaldia va representar no poder fer de guia, però m’ho compensava la diferència de sou... (No oblideu que ni tant sols era mileurista a l’oficina de turisme, per tant la diferència de sou no va pas esser espectacular... però suficient per fer-me acceptar una feina de despatx en lloc de la meva de guia)

  No vaig entrar a l’Ajuntament a dit ( com molt altres) sinó que vaig passar proves i desprès vaig escalar algun lloc que em vaig guanyar .. suposo provocant l’enveja dels que encara demanen com he entrat!

  Estic molt orgullosa d’haver fet una bona feina al gabinet d’alcaldia i m’ho he passat molt bé treballant, també gràcies als companys que he tingut i gràcies al meu caràcter de treure ferro a les situacions! Crec que cap departament de l’Ajuntament pot dir que he sigut morruda o malcarada o que m’he fet la xula per ser al gabinet d’alcaldia ... perquè sempre he entrat al despatx dels altres amb tota l’educació possible i la millor cara que tinc!

  Vergonya li hauria de donar a aquesta persona que té aquesta fixació en mi.... Això trobo que és malaltís... i no li pot ser bó... per tant li recomano que m’oblidi... ja no sóc a l’Ajuntament... m’han fet fora igual que es llença un mitjó vell i ja no li puc fer ombra... ja que suposo que aquesta era la única por que tenia. És tant poca cosa... que jo... podia fer-li enveja! Pobreta persona! A partir d’ara ni tant sols penso fer-li cas!.... però.... Ah! Sempre hi ha un però..... el temps passa i a la llarga tot cau pel seu propi pes.... el mal que molts han volgut a persones que a una certa edat s’han trobat sense feina i amb famílies per mantenir... no saben de què està fet el seu demà... temps al temps! La vida és perfecte i a tothom li arriba el seu moment!

  Una abraçada a tots!

  Marisol Sellés i Margall

  ResponElimina
 16. A veure si la resta de treballadors municipals segueixen l'exemple de la Marisol i poden parlar tant clar com ella¡¡ Començant per l'alcalde i la colla de regidors sense ofici ni benefici que ha posat a dit.

  ResponElimina
 17. Els de Ciu de Castelló han fet una crida via mòbil ( n.referencia tf. 606939218 ) per anar al sopar medieval , a donar suport a l'equip de govern ( ells diuen que només es Ciu ) . Il.lús de mi , jo que em pensaba que el festival TDT no s'havia de polititzar !!!
  Bé, de totes maneres ara ja sabem a qui ens hem de dirigir quan vulguem algún favor de l'equip de govern ( Ciu , es clar ) , alguna prebenda . . .Només cal que truquem a aquest número de telefon , a veure si funciona !! je , je, je

  ResponElimina
 18. Es trist que tots sapiguem com funciona aquest ajuntament i tots haguem de callar, no? i tant que es sap que molta gent, sí, molta, ha entrat a dit com es sol dir i qui no en sap d'algú!? és vergonyós que tota la vida es sentint a dir aquestes coses i que a aquestes alçades encara siguim un poble que fa riure als de les rodalies, per la manca d'enteniment entre nosaltres mateixos.
  Qui no està orgullós de ser castelloní? és un poble molt maco, més ben o més mal cuidat, però em fa molta llàstima que siguem coneguts per la fama que té l'ajuntament, la veritat, quan se'n parla, més que pel fet de tenir una Basílica que hauria de ser l'enveja de molts pobles de per aquí prop, per exemple.
  Salvi, no puc jutjar-te perquè no ens coneixem i no sóc a l'ajuntament i veient el que veig, vaig fer bé de no entrar-hi quan vaig tenir l'oportunitat, espero que en un futur me'n penedeixi, però de moment no és així... haurien de canviar molt les coses!

  ResponElimina
 19. No entenc com un municipi tan ric com Castelló i Empuriabrava pugui estar arruinat !!! Amb la de IBIS que es cobren.

  ResponElimina
 20. Jo soc votant d'ERC i m'agradaria que la secció local de Castelló fes un analisis de perque estem a l'oposició amb només dos regidors havent tingut l'alcaldia. Crec que toca assumir responsabilitat i fer canvis.

  ResponElimina
 21. I la gent d'IPM a que es dedica? Que fan exactament?

  ResponElimina
 22. Quina por aquests de CiU amb els telèfons mòbils. Suposo que a tothom li ha vingut al cap la notícia dels milers d'euros en despesa de mòbil que va fer l'actual regidora de cultura, festes i hisenda l'any2007. Recordo que engrescava mitjançant SMS deslegitimitzar el pacte de govern anterior. Quina flor!

  ResponElimina
 23. Aquest nº de telèfon que es feia servir per enviar els missatges del sopar, de qui és? la factura de trucades la paga l'Ajuntament, o sigui jo i els demés contribuents? és denunciable?

  ResponElimina
 24. ERC esta a l'oposicio perque ha tingut que estar 4 anys pagant el forat que va deixar el sanllehi en 12 anys, que no sera res comparat amb el que deixara en els propers 4 anys. cada poble te el que es mereix i castello el que ha demostrat es que l'unic que compta es l'amiguisme i l'enxufisme a veure qui coloca a mes amics i parents a l'ajuntament.

  ResponElimina
 25. Algú podria transcriure literalment el que deien aquests SMS? Seria molt bo saber-ho!

  ResponElimina
 26. 606939218
  Si hi truquem, qui contestarà? la factura la paga l'ajuntament? o sigui : jo?

  Demà fan fora a uns quants més de l'ajuntament, no? amb la factura de òbil es podria mantenir algun sou!

  ResponElimina
 27. L'amiguisme i l'enxufisme es cosa de CIU,pero no podem oblidar-nos que amb ERC també passava, tan sols s'ha de veure l'escrit de la Marisol...

  ResponElimina
 28. el dia que els veins d'empuriabrava es cansin d'estar abandonats i es segreguin de castello, veurem de que viuran al poble, a veure d'on sortiran els diners per pagar a tota la colla de funcionaris i amiguets que viuen dels ibis d'empuriabrava. Hauriem de proposar insubmissio fiscal fins que l'ajuntament no arrecli Empuriabrava,clavegueres,carrers,iluminacio,seguretat, a veure com s'ho farien el sanlle i companyia

  ResponElimina
 29. ERC ha de fer un replantajament estratègic si algun dia vola tornar a recuperar l'alcadia. Primer de tot haurien de fer una renovació total. A ERC hi ha ha gent molt valida que pot fer moltes coses !

  ResponElimina
 30. Ostres! i torna-hi! pobre persona... quina mania que tens! Ets com els burros que quan tenen una idea fixa, ni a cops de pal els hi treuen del cap. Ja t'ho faràs! La meva feina la vaig fer bé i no he robat ni un minut pagat pel meu poble passant-lo sense fer res. Si sóc bona en la meva feina és llògic que m'en donguin. Les proves és que en un no res tornaré a treballar al cent per cent (que a la meva edat no és fàcil)
  Has quedat ben retratat! Ja m'agradaria veure si a tu et fumen al carrer... si trobaries res gaire aviat! Deixa de tenir tanta enveja... que això només et farà mal de ventre. I a mi encara em fas quedar més bé davant de tothom!

  Marisol Sellés

  ResponElimina
 31. El govern de ERC no ha estat perfecte ni molt menys, pero hi ha detalls que evidencien l'estil de govern de cadascu, per exemple en Salvi ha estat un alcalde proper al abast de tothom, que sempre ha escoltat a qui volgues dir-li alguna cosa, en sanlle per contra es distant fins i tot amb els del seu propi partit i no escolta a ningu.

  ResponElimina
 32. Hola Marisol,per començar...NO et tinc mania, a mi em sembla molt be que entressis a treballar a l'Ajuntament mitjançant unes "oposicions", proves o digues com vulguis, però has de reconèixer que la segona oportunitat que et va donar en Salvi va ser sense realitzar cap mena de proba, deixant clar per la teva part que va ser per la teva afinitat política. Per tant,per molt que et molesti es pot dir que vas entrar a dit. Amb aixo no vull dir que no t'ho vas guanyar, ni que no vas fer la teva feina, al contrari, sempre t'he considerat una bona professional, i perdona, però enveja de tu cap ni mica, ni de tu ni de ningú

  Salut!!!!

  ResponElimina
 33. que hi ha de cert a la dimissió de l'ernest pujol?
  i a quants han fet fora ara?

  ResponElimina
 34. En Sanllehí si no escolta la veu de la seva consciència, què voleu que escolti a ningú més?!?!? Illussuuuuuus!

  ResponElimina
 35. ja veiem la primera de les dimisions d'un dels directors tecnics o guardia pretoria, la pregunta es, s'esta amb desacord amb l'actual govern, o realment es que no es poden cumplir les promeses economicas fetes durant la precampanya,donat que seria bastant vergonyos acomiadar gent en nom de l'economia i a la vagada autoritzar sobresous nomes per fidelitat politica.

  ResponElimina
 36. No soc pas d'ERC i no els he votat ni crec que els voti mai, i normalment voto a CIU pero trobo molt lleig el tema de criticar anonimament a persones com la Marisol. Es lleig i brut ! Que dongui la cara o calli el que fa les crítiques !
  Igualment tampoc m'agradat quan critiquen anonimament buscant la infamia a gent de
  de Ciu o d'altres partits.

  ResponElimina
 37. Si tant li molesten els comentaris anònims és ben simple, no entri en aquest blog, no té cap obligació de llegir-lo. I per un altre cantó, no veig que posi el seu nom i surti de l´anonimat?.
  Almenys aquest és un espai virtual on es pot parlar sense embuts i clarament. Un espai de discussió lliure.

  ResponElimina
 38. El que està clar és que aquesta vegada el Sr. Sanllehí s´està cubrint les espatlles amb directors d´àrees, presentan les comptes de l´Ajuntament com li convé, etc.
  Encara no hem escoltat quines polítiques concretes pensa aplicar sobre els problemes reals del municipi. Encara avui, no tenim ni idea de que fa cada regiduria i què s´està fent a l´Ajuntament.
  Hi van els regidors a treballar o passant-se un cop a la setmana per ser vistos és suficient??. Ningú li ha explicat a l´àrea de recursos humans que hi ha unes màquines de fitxar amb emprenta digital que funcionen de maravella i que serveixen per CONTROLAR a TOT el PERSONAL que està en nòmima. Que els regidors són part d´aquest personal i que cobren un sou no només per fer veure que treballen.
  Sabeu que la regiduria de Turisme va estar de vacances en ple agost. Una vergonya!!! i més quan en aquest municipi es viu del turisme.
  Si és que hi ha per començar i no acabar.
  Però tant se val, per molt que es parli el resultat electoral parla per sí mateix.
  Tot s´hi val. Poder e impunitat.

  ResponElimina
 39. Mira! doncs té raó l'anònim que diu que per criticar o bé es dona la cara o es calla! Gràcies per trencar una llança en favor de l’honestedat!!
  Sembla que estic acusada d’entrar a dit! En qualsevol empresa és lícit de buscar i oferir plaça als més capacitats i això no és entrar a dit , sinó aprofitar els millors recursos de les persones. Doncs aquest va ser el meu cas! En lloc de tenir-me a turisme a on no podia aportar res , ni se’m deixava.... doncs vaig anar cap a alcaldia ! Ja veieu si és fàcil!
  L'article està firmat per en Salvi i jo surto signant també. M'hauré de replantejar si m'interessa participar en blocs a on es permet dir qualsevol cosa en contra dels altres i no has de treure el teu nom! No estic ni molt menys en contra de la llibertat d'expressió, però l'atac anònim és recriminable i no serveix de res per a ningú... Bé potser sí que aporta benestar al que l’escriu, però ja l’apanyo si això el fa feliç, perquè troba el bé fent el mal... i això és molt a prop del què fan els criminals.
  En fi. Ja us ho fareu! Jo he fet el meu camí de manera honesta i sense mala fe! Per tant tinc la consciencia molt i molt tranquil•la. Ara que hi entri qui vulgui a l’Ajuntament. Jo , gràcies a Deu ja en soc fora i tenia molta pressa per sortir. Vaig firmar-ho tot a la primera i vaig dir-ho alt i clar davant del tribunal d’execució que hi havia al moment d’acomiadar-nos!. No vull formar part del què s’està fent. No és el millor moment per acomiadar ningú, igual que tampoc era el millor moment fa més de 4 anys de fer fixes a 23 persones sabent que entrava un altra govern. Ja s’ho faran, tot i que qui ho pagarà serem nosaltres, el poble!
  Marisol Sellés

  ResponElimina
 40. Castello te el que es mereix, un alcalde prevaricador, uns regidors titelles posats a dit perque no facin nosa i un ajuntament sobredimensionat ple d'enxufats. Aixi ens va i aixi ens anira amb l'equip de govern que hem votat. Si ara retallen i fan fora a gent haver-ho pensat abans de votar-los.

  ResponElimina
 41. Ja comencen les dimisions a l'ajuntament, no sera la ultima la de l'ex gerent..

  ResponElimina
 42. En Sanllei probablement no es del meu gust i penso que ja no s'haguès hagut de presentar un altre cop, pero si la gent l'ha votat es perque volen que fagi neteja a l'ajuntament i arregli el desastre que van fer els anteriors governs (el seus i els dels altres)i si aixo implica fer fora un 20% de la plantilla municipal doncs s'ha de fer i ja esta !!! Perque serveix tant personal si al final tenim els carrers bruts, festes majors de pena, zero promoció turistica, manteniment pobre etc ...

  ResponElimina
 43. Dins l'equip de govern hi ha fortes desavinences i parts enfrontades. El sanllehi es molt habil, mentres els regidors es barallen entre ells ningu no li disputa el lideratge. Veurem que passara quan condemnin al sanllehi i l'inhabilitin per exercir d'alcalde, les punyalades per succeir-lo seran per escriure un llibre.

  ResponElimina
 44. Malauradament crec tant poc en la justícia que no l'inhabilitaran. Seria massa maco per ser veritat. Si CIU l'ha col·locat de president del consell comarcal és precisament perquè se'n en salvi de una sentència desfavorable. La justícia i la política van massa de la mà en aquest país.

  ResponElimina
 45. Un cas curiós aquest ex-gerent presenta dimisió per segona vegada, comença a ser rutina . la seva xuleria i prepotencia li ha passat factura.
  Cap comentari oficial al respecte per part de l'alcalde. Qué ha passat. Volia el sou de gerent i li han negat? ( de fet el senyor Sanllehi ja li va dir al jutge que es mereixa guanyar els 1500 Euros I MOLT MÉS) Ha fet de comisari politic i li han hagut de parar els peus?
  Conegut com xispes pel seu passat laboral en una ferreteria d'e-brava, quan en Sanllehí va entrar d'ALCALDE es veu que el volia fotre al carrer perque feia de cambrer en hores laborals...
  El 1/03/2005 el nomenen gerent de lAjuntament i ajuda a Sanllehi a la campanya del 2007.
  Amb l'entrada del govern Unitat es declara en rebeldia i els hi deixa ben clar que treballarà per fer caure el govern ( tot un exemple de lleialtat al govern i al poble )

  S'afilia a Convergencia i es creu el rei del manbo . Ja vol ser el cap de llista del 2011. Ja li vol disputar la cadira al Sanlle. Te el suport de la venedora de diaris i el noi de les sabates ( company de pesca ) nº 7 CIU . Peró ves per on la timonera no està d'hosties i diu que amb gent així no puja el carro . Al final en Sanllehi imposa la seva voluntat. Després intenta un cop d'estat amb una advocada que s'havia especulat que aniria a altre partit independentista i se'ls treu a tots dos de sobre.

  I ara què. Quatre anys més sense treballar. Quin figura. qui serà serà el nou director tècnic. ai ai ai...

  ResponElimina
 46. O sigui que tenim en compte que la plantilla está sobre les 300 persones (i si algú pot aportar una dada més exacta), estariem parlant de que si "sobra" el 20% s´hauria de fer fora a unes 60 persones. Voleu dir que el Govern actual farà fora de 60 a 100 persones de l´Ajuntament?. Aquesta mesura és un tant arriscada des del punt de vista de la popularitat, NO ÉS POLÍTICAMENT CORRECTE. Qui l´executarà? El propi actual alcalde? El nou cap de personal? (del que demanaran el cap si aquests acomiadaments es fan efectius?. Area de recursos humans?.

  ResponElimina
 47. No entenc com l'ajuntament pot estar tant arruinat, que s'ha fet aquests ultims 4 anys?

  El 2008 ja es veia venir una crisis molt forta.

  Llavors:

  Perque no es va estalviar, perque no es van fer plans d'austeritat reals, perque no es van paralitzar totes les noves contractacions de personal, perque no s'amortitzaven les plaçes de treballadros que es jubilaven, perque es va firmar un conveni amb l'empresa de neteja Cenet que incrementava la despepa per l'ajuntament.

  Els antics dirigents tenen una responsabilitat civil vers al ciutadans que algun dia s'hauria d'exigir. No es un tema de ideologia o de color politic perque al govern hi manaven tant gent del PP com d'ERC o ICV.
  Es un tema d'incompetencia.
  En una empresa privada si un administrador arruina l'empresa te una responsabilitat, a l'administració pública sembla que no existeix cap tipus de responsabilitat.

  ResponElimina
 48. Molt probablement el govern de Ciu d'en Sanllehí no va ser un ejemple de bon administrador i va "despilfarrar" molts diners, pero no estavem patint cap crisis economica i tampoc no es preveia. Per el govern que va entrar el 2007 si que podia preveure una caiguda dels ingressos fiscals perque la crisis ja es començava a notar.

  ResponElimina
 49. No entenc com la gent pot haver votat al sensellei per fer neteja a l'ajuntament si el que l'ha inflat durant 12 anys d'amics i parents ha estat ell com alcalde. o ara ens hem de creure que tots els problemes del poble han sorgit en els 4 anys de govern de erc? els grans problemes del poble venen de molt mes enrera que 4 anys, i l'alcalde era el mateix que ara, dificilment el culpable dels problemes sera la persona indicada per solucionarlos. tenim un govern penos ple de trepes i enxufats i es el que ens mereixem per votar el que votem

  ResponElimina
 50. Si us plau, una mica de pintura per aquesta pobra gent !

  ResponElimina
 51. Si tant dolent es en Sanlleiu perque el vota la gent? Per mi la unica resposta possible es que els altres candidats encara son pitjors !!!

  ResponElimina
 52. El nou director tecnic sera qualsevol que digui que si a tot el que li mani el sanllehi, no cal res mes, ni preparacio ni formacio. Crida l'atencio el baix nivell d'estudis dels regidors del nostre poble, cambreres,sabaters,paletes, de tot menys economistes,arquitectes i advocats. Com ha de funcionar un poble a on els seus mandataris tenen un nivell cultural tan baix? Ningu es pregunta perque el sanllehi no posa a ningu amb estudis a les llistes? jo si que diria aiaiaiai que a algu se li veu el plumero

  ResponElimina
 53. En una entrevista al setmanari empordà el tinent d'alcalde Joan Augé, cap d'Unitat i Defensa d'Empuriabrava, renega de la nova estació d'autobusos a Empuriabrava, és a dir no la vol. Bé no la vol ell o el seu amo, que és el mateix. I aquest senyor era l'abanderat de la defensa i el futur d'Empuriabrava ? TONGOOOOOOOO !

  ResponElimina
 54. No tenen diners per pintura, i en canvi sí que en tenen per pagar les 13 o 14 mensualitats de l'iPhone?

  ResponElimina
 55. Si m´arreglen el meu carrer, ja posso jo la pintura de la meva butxaca.

  ResponElimina
 56. Senyor Auge. Amb tots els rebuts que ha deixat de pagar o han prescrit, quants pots de pintura es poden comprar. Ho ha pensat això. Si tothom fes com vosté el forat de l'Ajuntament encara seria més gros.

  ResponElimina
 57. Realment a Castelló tenim la classe política que ens mereixem, parlo de tots els partits, enlloc de tenir gent preparada que hagi tingut èxits en la seva professió hi hagi demostrar una certa valua, tenim gent que si no fos per la política estarien fen de repartidors (amb tots els respectes pels repartidors).

  ResponElimina
 58. Ah, per cert! Durant l'anterior legislatura tot deu comentava que els carrers de Castelló i Empuriabrava estaven força malament... Han passat més de tres mesos i no s'han arreglat, però tampoc se sent ara a ningú queixar-se de l'estat dels carrers. Ara amb en Sanllehí a la poltrona es fan "más llevaderos los baches"?

  ResponElimina
 59. Fa pocs anys que visc a Empuriabrava i ara entenc perque la majoria estem poc o gens integrats amb la gent del poble, sou 4 gats i us passeu el dia criticant-vos amb revenjes, aixo sembla un poble de la costa siciliana. llegint tota aquesta rabia i enveja que us teniu els uns als altres s'em treuen del tot les ganes de formar part de la vida social del poble.

  ResponElimina
 60. com no visquis al mateix carrer d'algun regidor ho tens clar...

  ResponElimina
 61. quina decepcio l'entrevista al sr.auge, soc votant de udm, no necessitem ni estacio de bus, ni arrenjar carrers, ni conservar zones verdes, ni l'entitat descentralitzada etc,etc,etc,mai mes sr.auge mai mes penso votar UDM,la seva entrevista al setmanari emporda va esser de pena. crec que com jo pensa molta altra gent que li va donar la confiança.

  ResponElimina
 62. Udem es un bluf politic segur que d'aqui 4 anys ja no existeix !!!

  ResponElimina
 63. Aquest matí a un bar del poble han comentat que l'actual govern esta trobant cada dia un "pufo" nou dins de l'ajuntament, dels que varen deixar els antic dirigents. Es veue que hi ha de totm diners sense contabilitzar, treballs sense cobra, deudes perdonades etc ...

  ResponElimina
 64. i que esperaveu de la UDEM? us han pres el pel i han fet servir els vostres vots per tornar a posar al prevaricador d'alcalde. ja us esta be per votar a segons qui. si ara no fan res per empuriabrava us aguanteu, ells ja estan a la poltrona que es el que volien.

  ResponElimina
 65. Dons si hi ha pufos ho tenen molt facil, denuncia i cap al jutjat. El sanllehi ja sap el cami, ultimament hi va molt per els jutjats de figueres. Com va la auditoria que tenien que fer? si que deu ser complicat, tants de mesos i encara no l'han feta, jo que pensava que una auditoria es feia en 15 dies... i anem per 15 mesos. Potser es que la te que fer la venedora de diaris-regidora d'hisenda i per aixo triga tant, com de numeros no en sap...

  ResponElimina
 66. Tornant a l'entrevista al sr, Joan Augé, la més grossa la diu quan parla de que si tots els funcionaris i personal laboral de l'ajuntament es rebaixen un 10 per cent el sou, els regidors del grup del govern també se'l rebaixaran. Halaaa !! I es queden tant panxos. Els treballadors de l'ajuntament - la majoria - viuen d'aquest sou . En canvi tots els regidors del govern cobren un gran sobresou a part de les seves activitats privades. Quins vivales ! Ja no parlo dels sous de l'emperador perque em fot de molta mala llet !

  ResponElimina
 67. Ja tenim un altre credit a l'ajuntament i que pagui el que vingui despres. Hauriem de fer com el Barça i demanar que els regidors avalessin amb el seu patrimoni el pressupost municipal, aixi segur que no malgastarien els nostres diners.

  ResponElimina
 68. al punt de figueres l'alcalde es lamenta que no hi ha diners per comprar bombetes i que els comerços no els fien, pero si que hi ha diners per iphones i pagar factures milionaries a movistar. quina hipocresia la del prevaricador, anuncia mes acomiadaments i al mateix temps hi ha regidors que ja estan intentant colocar als seus amics a l'ajuntament. es una vergonya tot plegat

  ResponElimina
 69. Tranquils que el pobre Joan Auge ens treurà a tots del furats (ingenus votants de UDEM), és tant treballador que entre les seves hores a l'ajuntament troba furats i fa hores extres donant clases d'angles a domicili i a instalacions de l'ajuntment i tambE segueix fent de perruquer. Un bon exemple de l'economia en negre que ha de donar un tinent d'alcalde. Esta clar que necessita calers per pagar els seus vicis amb noietes i jocs. Hauria de tenir una mica de vergonya, pero a la seva edat ni la te ni la coneixera mai.

  ResponElimina
 70. Quan començaran a millorar empuriabrava ?, a part de posar en marxa la font de la vergonya no he vist gaire cosa mes. Aixo es tot el que sap fer la UDEM? o es que ja estan plenament dedicats a plenar-se les butxaques i enxufar als seus amics al ajuntament?

  ResponElimina
 71. Ara donen de baixa 30 telefons mobils per estalviar 16.000 euros a l'any, nomes que donin de baixa el movil de la regidora d'hisenda ja farien el mateix estalvi...

  ResponElimina
 72. i anuncia més acomiadaments i després anuncia que repescarà gent acomiadada de la primera tongada . I això com es menga, la sensació general dels treballsdors es l'Ajuntament és xauxa. Menys pels ben col.locats... és clar .

  Acomiadar gent no entrava en la ment de molts que anaven amb el xip que aquests eren els bons i els altres els dolents . N'hi ha més d'un amb els cables creuats....

  ResponElimina
 73. hi ha regidors que ja fa mesos que van presumint que faran fora als que fan nosa amb l'excusa de reduir despesa, es sabut que hi ha una llista negra i que poc a poc sense fer massa soroll volen anar eliminant als que no som fidels al regim.
  Ens queda el consol de saber que d'aqui poc veurem a l'alcalde assegut davat d'un jutge que el condemnara i aquesta satisfacio no ens la treura ningu!

  ResponElimina