dijous, 5 d’abril del 2012

El Ple i la insubmissió fiscal

El passat dijous dia 29 de març, dia de la vaga general, va celebrar-se Ple al nostre Ajuntament. Els dos regidors d’ERC vam fer vaga a la nostra feina i vam assistir al Ple, com creiem que és la nostra obligació; ja que ens sentim servidors públics i no pas treballadors de l’Ajuntament. Així mateix, a l’hora dels precs i preguntes vam llegir un manifest a favor de la vaga i en contra de la reforma laboral.

Va ser un Ple amb 20 punts a l’ordre del dia, entre ells dos presentats com a assumptes urgents.

Al tercer punt es va tractar “donar compte de l’acord de l’Assemblea General de la Red de Juderías de España-Caminos de Sefarad“. Hem de dir amb satisfacció que el procés per entrar a aquesta important xarxa la va començar el nostre equip de govern el 3 de Juny de 2009, amb l’aprovació per Ple municipal de la sol·licitud d’admissió. El procés ha durat 2 anys i mig, amb la preparació d’un dossier molt complet, amb entrevistes amb membres de la xarxa i amb visites de membres de l’entitat a la nostra vila, la última el mes de juny passat (data en que jo encara era Alcalde) on ens visitaren l’alcaldessa de Girona i la secretària d’aquesta associació. Després d’aquesta visita només calia esperar, i en data 3 de desembre de 2011, vam ser admesos juntament amb la ciutat de Sevilla. A partir d’ara en formem part i l’Alcalde i una regidora ja varen assistir a una visita de treball a Israel d’una setmana de durada amb les despeses pagades per part d’aquesta associació.

El punt n. 8-1 era “ratificar un acord de la Junta de Govern Local de 13 de febrer de 2011 referent a la resolució del contracte de serveis de recollida de restes de poda i jardineria“ Està essent  si més no curiós tot aquest procés. A la passada legislatura es va resoldre aquest concurs, només va faltar que ho aprovés el Ple. Amb l’entrada del nou govern aquest punt no va passar per Ple fins passats 7 mesos. Una vegada resolt per Ple, i adjudicat a l’empresa guanyadora, aquesta renuncia a fer el servei i s’ha de tornar obrir un altre procés de selecció. La pregunta és: què ha passat durant aquests 7 mesos en relació a aquest servei perquè ara l’adjudicatari presenti la renúncia?

Un dels punts presentats com a urgent va ser aprovar un pla d’ajustament a 10 anys per tal de poder fer un crèdit per poder pagar les factures pendents que té el nostre Ajuntament amb els proveïdors. Aquesta és una fórmula imposada pel govern central, amb un decret que envaeix clarament   l’autonomia municipal. En el grup d’ERC ens vam abstenir ja que la documentació (5 pàgines plenes de números) les vam tenir 5 minuts abans de començar el Ple, i evidentment, la proposta no la vam poder estudiar i per tant vam prendre aquesta decisió. Hem de dir que el nostre Ajuntament deu a proveïdors 3’7  milions d’euros. D’aquesta facturació mig milió d’euros corresponen al clavegueram, i per tant, a mesura que es cobren les contribucions especials es paguen. També cal dir que les diferents administracions supramunicipals deuen al nostre Ajuntament 2’3 milions d’euros. El préstec que contractarà a l’Ajuntament per atendre aquestes factures serà de 2 milions d’euros.

El nostre grup va presentar una moció a favor de la insubmissió fiscal, o sigui, instar a l’Ajuntament que iniciï el  procés per tal de pagar tots els seus impostos a la Generalitat en comptes de fer-ho al govern central. Tècnicament es viable, i ja hi ha altres ajuntaments que aquest any ho faran, així com molts particulars. La moció va ser derrotada: 2 vots a favor, 4 en contra i 10 abstencions. Tot plegat decebedor, tenint en compte que al nostre municipi estan representats al consistori a més d’ERC, SI i CiU, dos  partits polítics teòricament catalanistes, nacionalistes, sobiranistes o independentistes. He dit bé, teòricament, perquè a l’hora de prendre decisions que signifiquin un avenç a l’autogovern del nostre país, almenys a la nostra vila, els regidors d’aquests dos partits s’arronsen, no fos cas que votar alguna proposta presentada per nosaltres els causés algun mal de cap o mal de ventre.