dimecres, 28 de desembre del 2011

Un model presidencialista

Estem a final d’any 2011. Ja fa més de mig any que va haver eleccions municipals i a la nostra vila es va conformar un nou equip de govern que inclou quatre formacions polítiques. Masses partits, al meu entendre, i això ho dic vist el tarannà polític d’aquest equip de govern durant aquests llargs sis mesos. Ja ens ho temíem quan al mes de juny es va presentar en societat, sense cap mena d’organigrama establert i amb un model totalment presidencialista, on els regidors tenen poc a dir i on s’ha creat un comitè de direcció que es el que realment talla el bacallà amb càrrecs tècnics i l’Alcalde. És per això que dic que sobren regidors.

L’experiència d’aquests sis mesos em fa veure que és un equip de govern poc cohesionat, sense cap full de ruta i que actua sobre la marxa.

A Castelló tenim temes molt importants que s’han de resoldre i encara els nostres governants no s’hi han posat. Us en posaré dos exemples. 1)Podem parlar de la valoració de llocs de treball que varem iniciar nosaltres i que falta acabar d’enllestir, eina molt important per un bon funcionament de l’aparell administratiu de la Casa de la Vila i eina d’estalvi important una vegada aprovada en el capítol 1 de despeses. 2) Què se n’ha fet de la promesa electoral d’alguns partits respecte a l’autonomia d’Empuriabrava? A on ha anat a parar?

Demà hi ha un Ple de caire econòmic. Hi haurà l’aprovació definitiva de les ordenances fiscals. El grup municipal d’ERC hem presentat al·legacions, que crec que són prou justes com per que ens les acceptin. Creiem excessiu que en general augmentin un 5 % quan l’IPC calculat del darrer any és un 3 %. També creiem que si l’empresa que recull les escombraries al nostre municipi preveu pel 2012 un pressupost un 15 % inferior a l’any 2011 això s’hauria de notar en la taxa corresponent, o sigui, que en comptes de congelar-la com preveu fer l’equip de govern, s’hauria de baixar. També trobem fora de lloc cobrar interessos als ciutadans als que se’ls  concedeixi un aplaçament o fraccionament. Oi que quan l’Ajuntament paga tard no paga interessos als seus proveïdors?

Veiem com ara es van concretant projectes no acabats del nostre mandat i que ara ja son una realitat. Parlo de la construcció del Túnel del Vent, parlo de la constitució de l’associació juvenil “AEIG Xots”, parlo de l’admissió de la nostra vila a la Red de Juderías...

En fi, esperem que l’any 2012 el comencem tots plegats amb força i que aquestes festes il·luminin als nostres dirigents municipals, pel bé del nostre municipi.

Bon any 2012 a tothom !!!  

dijous, 1 de desembre del 2011

Diverses consideracions sobre la tercera i quarta fase del clavegueram d'Empuriabrava

Com a Alcalde de l’anterior legislatura (juny 2007 – juny 2011) voldria fer algunes consideracions sobre el tema que ens ocupa i preocupa.

E
l padró d’aquestes fases de clavegueram es va fer l’any 2005 i va ser el que varem utilitzar per tirar endavant les contribucions especials, que financen aquesta obra d’una envergadura tant gran. Cal considerar que és la obra civil més gran de la darrera dècada a les nostres comarques. El sistema de pagament va ser establert en el seu dia seguint l’exemple de les altres fases de clavegueram que s’havien fet a Empuriabrava, el 90 % mitjançant contribucions especials i el 10 % assumit per l’Ajuntament. A més l’Ajuntament ha d’assumir tot el cost de l’enllumenat. Estem parlat d’aproximadament  14 milions d’euros de cost, amb un total de 13.760 contribuents.

S
i d’alguna cosa ens hem d’empenedir crec que és de voler fer aquesta obra com si fos una sola fase, tal com es va preveure al 2005. Vista l’experiència viscuda crec sincerament que l’àmbit s’havia d’haver dividit i fer l’obra en diferents fases, més controlables i amb resultats més visibles per els nostres ciutadans.

D
es de l’any 2007 fins ara s’han anat  modificant les dades, ja que aquestes han anat canviant en motiu de les transmissions patrimonials que ha hagut i també s’ha anat depurant el padró, que des del començament patia moltes imprecisions i errades que avui encara es detecten.

A mitjans de juny de 2011 tot el que s’havia recaptat en contribucions especials s’havia pagat a l’empresa que executa les obres, ni un euro més ni un euro menys. Els impagats de les dues primeres contribucions especials   varen ser de aproximadament 1.300.000 euros, el  16 % del padró posat al cobrament. La recaptació feta va permetre pagar les certificacions d’obra de fins el desembre


Les certificacions d’obra porten una entrega a compte d’una revisió de preus del 6 % aprox. Aquesta previsió de revisió normalment es liquida quan s’acaba l’obra. Ara l’Ajuntament ha arribat a un acord per liquidar aquesta previsió amb els preus d’ara, pel que es rebaixarà el deute amb l’empresa en uns 400.000 euros.  De totes maneres a final d’obra hi haurà una liquidació amb la revisió de preus que toqui en funció de l’IPC dels anys des del començament fins la final de l’obra.


Creiem que l’empresa no es podia negar a recomençar el projecte sota cap concepte, i el fet d’haver-se retardat fins passat l’estiu, o sigui en dos mesos, és un fet greu inconcebible.


Cal dir que a mesura que en diferents àmbits entri en funcionament el nou clavegueram es podrà passar al cobrament la tercera contribució especial   pels usuaris del clavegueram beneficiats per aquest fet, sobretot edificis plurifamiliars que ja tenien aquest servei però que amb aquesta obra veuran molt millorat aquest servei.


Cal dir que el total de l’obra afecta a 13.760 usuaris, dels que 10.455 veuran millorada la xarxa de clavegueram que ja tenen i 3.305 ciutadans tindran una xarxa de clavegueram que mai havien tingut.